WOZ en huurwoning

De WOZ-waarde bepaalt voor een deel hoeveel huur u betaalt. Op uw aanslagbiljet staat daarom de WOZ-waarde van uw huurwoning vermeld.

Een sociale huurwoning krijgt punten voor de oppervlakte en voorzieningen in de woning. Het totaal aantal punten bepaalt de maximale huur van uw huurwoning. Het puntensysteem geeft de kwaliteit van een huurwoning in punten weer. Elk onderdeel van de woning, zoals oppervlakte en sanitair, krijgt punten. De WOZ-waarde telt ook mee bij de berekening van het aantal punten. Bij elkaar opgeteld, leveren de punten een maximale huurprijs op. Deze wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Vragen over uw huur kunt u het beste stellen aan de verhuurder van uw woning.

Bezwaar indien tegen WOZ-waarde

Wilt u bezwaar indienen tegen de WOZ-waarde van uw huurwoning? Bel dan eerst met 14 0172 of stuur een e-mail naar belastingen@alphenaandenrijn.nl.