Wethouder Gert van den Ham

Gert van den Ham (D66) is als wethouder verantwoordelijk voor: 

  • Financiën
  • Duurzaamheid
  • Energie- en warmtetransitie
  • Hbo-onderwijs
  • Informatisering en automatisering
  • Publiekscommunicatie

Contact met de wethouder

Secretaresse

Monique Kolle

Adviseur en woordvoering

Wethouder uitnodigen voor een feestelijk moment

U gaat een feestelijk moment vieren en wil hierbij de wethouder uitnodigen. Bijvoorbeeld de opening van een winkel, de presentatie van een boek of de onthulling van een monument/kunstwerk. Dan kunt u een aanvraag publiek optreden indienen. Bekijk hoe u de aanvraag doet.

Nevenfuncties wethouder Gert van den Ham

Nevenfuncties kunnen betaald en onbetaald zijn. Bij betaalde functies zijn de bedragen bruto. Volgens de Wet Normering topinkomen, inclusief reis- verblijfkosten en overige kosten.

Een qualitate qua-functie is een functie die vanuit een raadslidmaatschap, wethoudersambt of het burgemeesterambt wordt vervuld.

Betaalde functies:

Geen.

Onbetaalde functies: 

  • Voorzitter Rotary Alphen-Woubrugge. Qualitate qua-functie: nee
  • Bestuurslid BVO Rijn en Braassem (voorzitter). Qualitate qua-functie: ja