Onkostenvergoeding college

Overzicht van ingediende declaraties en ontvangen onkostenvergoedingen door het college van B&W.

Met deze onkostenvergoeding wordt zoveel mogelijk voorkomen dat collegeleden afzonderlijke onkosten moeten declareren. De onkosten die gemaakt worden zijn ingedeeld in een aantal categorieën:

Overzicht onkosten collegeleden: 1e half jaar 2023

  • Contributies en lidmaatschappen: € 3.046,90
  • Functionele kosten: € 2.755,04
  • Overige uitgaven: € 1.188,08
  • Reis- en verblijfkosten: € 12.309,48
  • Vorming (opleidingen en cursussen): € 4.349,50

Bestuurskosten die collegeleden zelf voorschieten, kunnen apart als onkosten worden ingediend. Privé-uitgaven kunnen natuurlijk niet worden gedeclareerd.