Onkostenvergoeding college

Overzicht van ingediende declaraties en ontvangen onkostenvergoedingen door het college van B&W.

Met deze onkostenvergoeding wordt zoveel mogelijk voorkomen dat collegeleden afzonderlijke onkosten moeten declareren. De onkosten die gemaakt worden zijn ingedeeld in een aantal categorieën:

  • Bedrijfsvoeringskosten zoals (ICT, kantoormeubilair, ontvangsten delegaties, etcetera).
  • Bestuurskosten (ICT thuis, geschenken bij ambtsbezoeken, vergoeding tijdelijke woonruimte, etcetera).
  • Maandelijkse onkostenvergoeding (representatie, contributies, reiskosten binnen gemeente, etcetera) zoals het staat in het rechtpositiebesluit Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties.

Overzicht onkosten collegeleden 2023

  • Contributies en lidmaatschappen: € 3.412,49
  • Functionele kosten: € 9.037,04
  • Overige uitgaven: € 19.083,74
  • Reis- en verblijfkosten: € 24.723,58
  • Vorming (opleidingen en cursussen): 13.649,50

Bestuurskosten die collegeleden zelf voorschieten, kunnen apart als onkosten worden ingediend. Privé-uitgaven kunnen natuurlijk niet worden gedeclareerd.