Wethouder Relus Breeuwsma

Relus Breeuwsma (CDA) is wethouder en verantwoordelijk voor:

  • Natuur en milieu 
  • Buitengebied
  • Verkeer en vervoer
  • Mobiliteit: infrastructuur, vaarwegbeheer en parkeren
  • Openbare ruimte
  • Recreatie en toerisme
  • Afval

Contact met de wethouder

Spreekuur

Elke twee weken op donderdag van 11.00 tot 12.00 uur. Maak hiervoor een afspraak met de secretaresse.

Secretaresse

Germa Kuper - Visser

Adviseur en woordvoering

Karin Bekker en Natalia Portegies

Wethouder uitnodigen voor een feestelijk moment

U gaat een feestelijk moment vieren en wil hierbij de wethouder uitnodigen. Bijvoorbeeld de opening van een winkel, de presentatie van een boek of de onthulling van een monument/kunstwerk. Dan kunt u een aanvraag publiek optreden indienen. Bekijk hoe u de aanvraag doet.

Nevenfuncties wethouder Relus Breeuwsma

Nevenfuncties kunnen betaald en onbetaald zijn. Bij betaalde functies zijn de bedragen bruto. Volgens de Wet Normering topinkomen, inclusief reis- verblijfkosten en overige kosten.

Een qualitate qua-functie is een functie die vanuit een raadslidmaatschap, wethoudersambt of het burgemeesterambt wordt vervuld.

Betaalde functies:

Geen.

Onbetaalde functies:

  • Voorzitter HRM-netwerk CDA, qualitate qua-functie: nee
  • Penningmeester Stichting Aurelius Sieperda Leen