Wethouder Gerard van As

Gerard van As (Nieuw Elan) is als wethouder verantwoordelijk voor: 

  • Ruimtelijke ontwikkeling
  • Omgevingsvisie
  • Wonen
  • Bouwen (projecten)
  • Gemeentelijk vastgoed
  • Economische zaken
  • Evenementen
  • Alphen Marketing

Contact met de wethouder

Secretaresse

Mirelle Jacobs

Adviseur en woordvoering

Karin Bekker

Wethouder uitnodigen voor een feestelijk moment

U gaat een feestelijk moment vieren en wil hierbij de wethouder uitnodigen. Bijvoorbeeld de opening van een winkel, de presentatie van een boek of de onthulling van een monument/kunstwerk. Dan kunt u een aanvraag publiek optreden indienen. Bekijk hoe u de aanvraag doet.

Nevenfuncties wethouder Gerard van As

Nevenfuncties kunnen betaald en onbetaald zijn. Bij betaalde functies zijn de bedragen bruto. Volgens de Wet Normering topinkomen, inclusief reis- verblijfkosten en overige kosten.

Een qualitate qua-functie is een functie die vanuit een raadslidmaatschap, wethoudersambt of het burgemeesterambt wordt vervuld.

Betaalde functies:

Geen.

Onbetaalde functies:

  • Deelname portefeuillehoudersoverleg Economie en Leefomgeving in Samenwerkingsverband Holland Rijnland. Qualitate qua-functie: ja