Wethouder Gert-Jan Schotanus

Gert-Jan Schotanus is als wethouder verantwoordelijk voor: 

 • Gebiedsgericht werken en denken
 • Gemeentelijke organisatie
 • Wijken en kernen
 • Onderwijs en kinderopvang
 • Sport
 • Preventie
 • Multifunctionele accommodaties (MFA’s)
 • Dierenwelzijn en kinderboerderijen
 • Integratie
 • Vergunningen (behalve drank- en horecawet en evenementen)

Contact met de wethouder

Secretaresse

Monique Kolle

Adviseur en woordvoering

Carola Visser

Wethouder uitnodigen voor een feestelijk moment

U gaat een feestelijk moment vieren en wil hierbij de wethouder uitnodigen. Bijvoorbeeld de opening van een winkel, de presentatie van een boek of de onthulling van een monument/kunstwerk. Dan kunt u een aanvraag publiek optreden indienen. Bekijk hoe u de aanvraag doet.

Nevenfuncties wethouder Gert-Jan Schotanus

Nevenfuncties kunnen betaald en onbetaald zijn. Bij betaalde functies zijn de bedragen bruto. Volgens de Wet Normering topinkomen, inclusief reis- verblijfkosten en overige kosten.

Een qualitate qua-functie is een functie die vanuit een raadslidmaatschap, wethoudersambt of het burgemeesterambt wordt vervuld.

Betaalde functies:

 • Reservist bij de Koninklijke Marechaussee. Qualitate qua-functie: nee

Onbetaalde functies:

 • Lid Algemeen bestuur HECHT/voormalig RDOG Hollands Midden.  Qualitate qua-functie: ja
 • Deelname portefeuillehoudersoverleg Maatschappij in Samenwerkingsverband Holland Rijnland. Qualitate qua-functie: ja
 • Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland, plaatsvervangend bestuurslid. Qualitate qua-functie: ja