Raadsleden en partijen

Alphen aan den Rijn heeft 39 raadsleden van 14 partijen die de besluiten nemen voor de gemeente.

De gemeenteraadsleden kiest u bij de gemeenteraadsverkiezingen die iedere 4 jaar worden gehouden. De huidige gemeenteraad is aangesteld voor de periode van 2022 - 2026. Zij worden bijgestaan en geadviseerd door 3 raadscommissies en 3 onafhankelijke commissies.

Raadsleden en partijen

In het raadsinformatiesysteem vindt u een overzicht van alle raadsleden en de verschillende partijen. U ziet ook hoe raadsleden gestemd hebben tijdens de vergaderingen.

Coalitie

De partij met de meeste stemmen leidt de coalitie-onderhandelingen. De afspraken en doelstellingen van de coalitiepartijen worden in het coalitieakkoord vastgelegd. De coalitiepartijen leveren de wethouders die samen met de burgemeester het dagelijks bestuur van de gemeente (B&W) vormen.

Zetelverdeling
Partij Zetels
Nieuw Elan 7
VVD 5
CDA 5
D66 4

 

Oppositie

De oppositiepartijen hebben vaak andere doelstellingen dan de coalitiepartijen. Vanuit hun minderheidspositie voeren zij oppositie en proberen hun belangen zo goed mogelijk te behartigen.

Zetelverdeling
Partij Zetels
GroenLinks 6
ChristenUnie 2
SP 2
PvdA 2
RijnGouweLokaal 1
SGP 1
Forum voor Democratie 1
BeterAlphen 1
Lokaal Belang Alphen 1
ONS Alphen 1

Nevenfuncties van raadsleden

Raadsleden moeten hun nevenfuncties openbaar maken. Het maakt niet uit of de functie wordt vervuld vanuit het raadslidmaatschap of op een andere manier en of deze betaald of onbetaald is.

U kunt de nevenfuncties per raadslid bekijken.

Jaarverslag gemeenteraad en griffie

Kinderraad

Alphen aan den Rijn heeft een kinderraad. Zij geven 4 keer per jaar aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders hun mening over alles wat ze belangrijk vinden.