Dien een burgerinitiatief in

U kunt gebruik maken van het burgerinitiatief als u een voorstel heeft wat gericht is op bijvoorbeeld de veiligheid in uw wijk, criteria voor woningtoewijzing of sportvoorzieningen. Als u een burgerinitiatief wilt indienen, moet uw initiatief natuurlijk wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Als u van plan bent om een burgerinitiatief op te stellen, neem dan contact op met de griffie voor advies.

 • U moet in de gemeente Alphen aan den Rijn wonen
 • U bent 12 jaar of ouder
 • Bij een voorstel moeten 100 kiesgerechtigde inwoners uw voorstel ondersteunen. U moet als bijlage bij uw voorstel een handtekeningenlijst meesturen
 • Uw voorstel moet betrekking hebben op een kwestie of plan voor uw directe woonomgeving (straat of buurt) of voor uw wijk of Alphen aan den Rijn. U kunt niet over alle onderwerpen voorstellen indienen. Zie het overzicht met uitzonderingen hieronder
 • U moet een duidelijk schriftelijk voorstel maken. In het voorstel moet duidelijk staan wat u wilt bereiken met uw voorstel en wat de globale kosten zijn voor het realiseren van uw voorstel

Een burgerinitiatief heeft geen betrekking op:

 • Onderwerpen waarover niet de gemeente maar de provincie of het Rijk een beslissing neemt
 • Een vraag over het gemeentelijk beleid
 • Onderwerpen die onderdeel zijn van lopende projecten, inspraak- of bezwaarprocedures
 • Onderwerpen over het gedrag of handelingen van collegeleden, raadsleden of ambtenaren waartegen een  klacht kan worden ingediend
 • Onderwerpen waarover de gemeenteraad tijdens de raadsperiode een besluit heeft genomen, tenzij sprake is van omstandigheden die tot een ander besluit zouden hebben geleid, indien zij eerder bekend waren geweest

In de verordening burgerinitiatief staat meer informatie over het burgerinitiatief.

 • een petitie indienen
 • een raadgevend referendum indienen