Dien een petitie in

U kunt gebruik maken van het grondrecht om het onderwerp op de agenda van het gemeentebestuur te krijgen of bepaalde zaken onder de aandacht van het gemeentebestuur te brengen. In sommige gevallen is het opzetten en indienen van een handtekeningenlijst of petitie daartoe een goede weg.

Als u een petitie indient vraagt u aan de gemeente om actie te ondernemen, bijvoorbeeld om een probleem op te lossen. Voorbeelden van petities in Alphen aan den Rijn zijn: Leefbaarheid Aarlanderveen (2013) en Help de muziekschool Alphen te overleven (2015).

Indienen

De petitie wordt aangeboden aan de raad of het college. Meld uw petitie van tevoren aan bij de griffie.

 • De petitie bestaat uit 3 delen: namens wie de petitie wordt ingediend, waar het over gaat en wat u wilt bereiken
 • De petitie is in begrijpelijke taal geschreven: kort en helder
 • Er is één initiatiefnemer (petitionaris)
 • Er is een groot aantal ondertekenaars (geloofwaardige en serieuze ondertekenaars, bijvoorbeeld ondertekenaars met expertise)
 • U overhandigt de petitie aan een persoon die er iets mee kan/wil doen

Voordat u een petitie start of steunt is het goed om te weten dat een petitie is gebonden aan een aantal spelregels. Als u zich bij het indienen niet houdt aan deze spelregels, kan de petitie niet in ontvangst worden genomen of inhoudelijk worden behandeld. Een petitie mag niet:

 • Over zaken gaan, waar de gemeente niet bevoegd is
 • Een Nederlandse wet overtreden
 • Vertrouwelijke informatie betreffen
 • Over een persoon gaan
 • Met beledigende, provocerende of onfatsoenlijke taal zijn
 • Partijpolitieke standpunten bevatten
 • Over een kwestie gaan waarover een rechter nog moet beslissen
 • Het verkrijgen van subsidie als doel hebben
 • Reclame/commerciële doeleinden betreffen

 • een burgerinitiatief indienen.
 • een raadgevend referendum indienen