Dien een raadgevend referendum in

U kunt gebruik maken van het raadgevend referendum als u een stemming onder de kiesgerechtigden in Alphen aan den Rijn wilt over een voorgenomen besluit van de gemeenteraad. Een raadgevend referendum verloopt via verschillende stappen:

 • inleidend verzoek (met 600 handtekeningen)
 • definitief verzoek (met 2489 handtekeningen)
 • het referendum

Voldoet uw verzoek aan de voorwaarden dan wordt het aan de gemeenteraad voorgelegd. Na het indienen beslist de gemeenteraad of er een referendum komt. Wilt u een inleidend verzoek voor een referendum indienen, neem dan contact op met de griffie voor advies.

 • U bent kiesgerechtigd en woont in de gemeente Alphen aan den Rijn
 • U gebruikt de door de gemeente verstrekte handtekeninglijsten
 • Een aanvraag moet worden ondersteund door 600 handtekeningen
 • Uw verzoek kan alleen gaan over onderwerpen waarover de gemeenteraad nog een besluit moet nemen
 • Uw definitieve verzoek moet door ten minste 2489 kiesgerechtigde inwoners ondersteund worden

Geen.

 • U kunt geen referendum houden over de rechtspositionele regelingen van ambtenaren, de begroting en de gemeentelijke tarieven en belastingen
 • De referendumcommissie adviseert de gemeenteraad over het verzoek
 • De uitslag van het referendum is een advies en is niet bindend
 • Het volledige proces kunt u lezen in de referendumverordening 2018

Telefonisch bij de Griffie via 0172 - 465 352 of per e-mail.

 • een burgerinitiatief indienen
 • een petitie indienen