Inspreken bij vergaderingen

Belangrijke onderwerpen worden in een commissievergadering besproken. Tijdens deze vergadering vormen raads- en commissieleden hun standpunt en gaan hierover met elkaar in debat. Als u over een bepaald onderwerp uw mening kenbaar wilt maken dan kunt u bij een commissievergadering inspreken. U krijgt de gelegenheid uw visie over het onderwerp aan de commissie van uw keuze duidelijk te maken.

Wanneer de raadscommissies vergaderen kunt u bekijken in de vergaderkalender.

Kenbaar maken aan de griffier

Als u van de mogelijkheid om in te spreken gebruik wilt maken, kunt u dat vooraf melden bij de griffier: telefoon (0172) 465 352 of e-mail naar griffie@alphenaandenrijn.nl.