Wat doen de commissies binnen de gemeenteraad

Binnen de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn zijn 3 vaste raadscommissies actief: 

  • de raadscommissie Ruimtelijk en Economisch Domein 
  • de raadscommissie Sociaal en Maatschappelijk Domein 
  • de raadscommissie Financiën, Bestuurlijk en Publiek Domein 

De raadscommissies bereiden de besluitvorming door de raad voor. Dit betekent dat in die vergaderingen: 

  • inwoners kunnen inspreken 
  • informatie wordt uitgewisseld 
  • het eerste debat plaatsvindt 

Inspreken betekent dat inwoners of ondernemers vertellen wat ze van een voorstel vinden. Dit is altijd voordat de raad hierover een besluit neemt. 

Heeft u een vraag over 1 van de raadscommissies, neem dan contact op met de griffie