Wat doet de gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners en bepaalt het beleid van de gemeente op hoofdlijnen. De raadsleden beslissen over de plannen van onze gemeente en hoeveel die plannen mogen kosten. Zo worden er besluiten genomen over: 

 • Woningbouw 
 • Verkeer en vervoer 
 • (Jeugd)zorg
 • Sport, cultuur en recreatie 
 • Onderwijs 
 • Werk en inkomen 
 • Gemeentelijke belastingen 
 • Afval 

Hoe vergaderen raadsleden? 

De gemeenteraad van Alphen vergadert bijna iedere donderdagavond. Het verschilt per keer hoe ze dit doen. Het kan een raadscommissie zijn, een informatiemarkt of een vergadering van de hele gemeenteraad.  

Wat gebeurt er in de raadsvergadering? De gemeenteraad: 

 • neemt besluiten. 
 • bespreekt actuele onderwerpen. 
 • stelt vragen aan het college van burgemeester en wethouders. 

Bij sommige onderwerpen vindt nog een debat (overleg) plaats voordat de raad besluit. Besluiten gaat bij meerderheid van stemmen. Het college stemt niet mee. De raadsvergadering verloopt volgens bepaalde regels. Deze staan in het Reglement van Orde

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn bijna altijd openbaar en te volgen via de knop Vergadering live volgen op de website. Alle vergaderstukken, informatie over raadsleden en hun stemgedrag, vragen, moties en toezeggingen zijn te vinden in het raadsinformatiesysteem

Wie mogen raadslid worden? 

Inwoners van de gemeente kunnen zich kandidaat stellen. Meestal zijn deze kandidaten lid van een landelijke of lokale partij. U moet 18 jaar of ouder zijn. Het aantal plekken in de gemeenteraad hangt af van het aantal inwoners. Er zitten minimaal 9 en maximaal 45 raadsleden in de gemeenteraad. In onze gemeenteraad zitten 39 raadsleden. 

Veel raadsleden hebben naast het werk als raadslid nog een andere baan. Deze functies staan ook bij de profielen van de raadsleden. Of bij de functies van de raadscommissieleden. Het werk in de gemeenteraad kost veel tijd. De raadsleden krijgen hier een vergoeding voor. 

Meer weten over het werk van raadsleden?   

Meer informatie over wat de raadsleden doen, vindt u op raadsleden.nl en op rijksoverheid.nl

Onderstaande video laat zien hoe de gemeente werkt. Er wordt uitleg gegeven over de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de griffie.