Verzoek tot handhaving

U kunt bij de gemeente een verzoek tot handhaving indienen. Met een handhavingsverzoek wijst u de gemeente op situaties die mogelijk in strijd zijn met wet- en regelgeving. U doet dan een beroep op de gemeente om daartegen op te treden. Dat kan bijvoorbeeld als er sprake is van de volgende situaties:

  • strijdig gebruik van percelen of bouwwerken
  • bouwen zonder vergunning
  • onjuiste plaatsing reclame-uitingen
  • onrechtmatige bewoning

De gemeente neemt uw verzoek in behandeling en bepaalt of het nodig is om nader onderzoek te verrichten of een besluit te nemen. De gemeente kan een boete (dwangsom) opleggen, dwingen om de regels na te leven of besluiten om een vergunning die verleend is in te trekken.

Voorwaarden

U bent belanghebbende.

Aanvraag

Vermeld in uw verzoek:

  • uw naam en adres
  • een beschrijving van uw verzoek
  • de locatie waarop uw verzoek betrekking heeft.

Stuur uw verzoek tot handhaving per e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl. Uw verzoek wordt binnen 8 weken behandeld.