CO2 Prestatieladder

Gemeente Alphen aan den Rijn neemt stappen om de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie te verminderen. Dit doen we met behulp van de CO2-Prestatieladder. Eind 2021 ontving de gemeente het eerste CO2-bewust certificaat. We zijn daarmee de 19e gemeente in Nederland met dit certificaat. De volgende certificering volgt in januari 2023.

De CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder heeft 5 treden, opklimmend van 1 naar 5. Hoe meer een bedrijf doet om CO2-uitstoot te verminderen, hoe hoger de plek op de ladder. 

De CO2-Prestatieladder 2022

In 2022 heeft de gemeentelijke organisatie 15% uitstoot gereduceerd. Vooral het gebruik van elektriciteit en brandstof is verminderd. Lees op de pagina CO2-prestatieladder 2022 hoe we dit bereikt hebben.

Trede 3

Als organisatie zijn we gestart op trede 3. Er wordt dan gekeken naar de bedrijfsvoering zoals zakelijk gereden kilometers en gebouwen. Vanaf treden 4 en 5 wordt ook gekeken naar afval en de inkoop van diensten en producten.

Uitstoot verminderen

We hebben vanaf 2019 onze eigen CO2-voetafdruk uitgezocht. De gemeentelijke organisatie heeft in 2019 in totaal 4.173 ton CO2 uitgestoten. Ons doel is om in 2025 onze uitstoot te verminderen met 67% in vergelijking met 2019.

CO2-cijfers 

De gemeente heeft de CO2-uitstoot van de organisatie in kaart gebracht en onderzoek gedaan naar:

  • het wagenpark
  • zakelijk vervoer
  • de openbare verlichting
  • gemeentelijk vastgoed en gemeentelijke huisvesting. 

Ieder half jaar voegen we de resultaten van dit onderzoek samen. Bekijk de CO2-cijfers van 2019, 2020 en 1e half jaar van 2021 (pdf, 585 kB)

Vragen?

Wilt u meer weten over de CO2-prestatieladder of de doelstellingen die wij hebben als gemeente? Stuur dan een e-mail naar duurzaamheidsloket@alphenaandenrijn.nl

Lees meer over de gemeentelijke deelname op het gebied van CO2-reductie.