Verzoek Wet open overheid (Woo)

Veel informatie van de overheid is openbaar, tenzij er bijvoorbeeld vertrouwelijke gegevens in staan. Om die informatie te krijgen, doet u een Woo-verzoek. Leg in uw verzoek zo precies mogelijk uit waarvoor u de informatie nodig heeft. 

Voorwaarden

  • Een verzoek gaat over informatie van de gemeente. Wij kunnen alleen documenten of informatie geven die van ons is. 
  • Leg zo precies mogelijk uit welke informatie u nodig heeft. 
  • Het gaat om informatie die is vastgelegd. Het maakt niet uit op welke manier de informatie is vastgelegd. Dit kan op papier, digitaal of een andere manier zijn. 

Kosten

Het Woo-verzoek doen is gratis. 

U betaalt wel voor een afdruk. Dit kost  € 0,15 per pagina (A4). Voor informatie die we op een andere manier naar u opsturen, betaalt u het bedrag dat daarbij past. 

Bijzonderheden

  • Overheidsinformatie is niet openbaar als in de Wet open overheid (Woo) of andere wetgeving staat dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken.
  • Is uw verzoek te algemeen omschreven, dan vragen we u binnen 2 weken om het verzoek duidelijker te omschrijven. 
  • Als u uw verzoek niet duidelijk toelicht, hoeven we u de informatie niet toe te sturen.
  • Bent u op zoek naar oudere documenten? Kijk dan eerst of ze al in het gemeentearchief staan.

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

  • de reden van uw aanvraag
  • een omschrijving van uw verzoek, geef zo precies mogelijk aan welke informatie u wilt ontvangen.

U logt in met DigiD.

Woo-verzoek indienen »

U krijgt binnen 4 weken een reactie.

Doet u uw verzoek liever per post? Stuur uw verzoek met bijlagen naar: Postbus 13, 2400AA Alphen aan den Rijn.

U kunt geen Woo-verzoek doen per e-mail. 

Meer informatie over de Wet open overheid