Regenbooggemeente

Iedereen moet zichzelf kunnen zijn en zich veilig voelen in eigen buurt, stad of dorp.

Voor veel lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender, intersekse en Queer (LHBTIQ) personen is dat nog niet altijd vanzelfsprekend. Alphen aan den Rijn wil een stad zijn waar mensen elkaar verstaan en zich veilig en thuis voelen. Een samenleving, waarin niet wordt gediscrimineerd op basis van geslacht, afkomst, geloof, seksuele geaardheid, gender, lichamelijke beperking of wat dan ook. Daarom is de gemeente in 2018 een Regenbooggemeente geworden. Samen met 55 andere regenbooggemeenten zet het zich in voor de acceptatie, emancipatie, en veiligheid van LHBTIQ’s.

Ambities

De gemeente heeft met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een intentieverklaring getekend. Hiermee verbindt Alphen aan den Rijn zich aan de volgende ambities:

  • Het bevorderen van de sociale acceptatie van LHBTIQ‘s onder de hele bevolking, maar zeker onder jongeren, ouderen en in kringen waar dat nog een taboe is;
  • Het verminderen of zelfs wegnemen van vooroordelen, discriminatie, intimidatie en geweld tegen LHBTIQ‘s.
  • Ervoor te zorgen dat LHBTIQ‘s  zich gesteund voelen, veilig en weerbaar op school, op straat, op het werk, in de zorg, thuis, in de sport en in hun eígen sociale kring zijn. 

Hoe de gemeente deze ambities wil realiseren, is vastgesteld in de Regenboog agenda Alphen aan den Rijn 2023-2026 (pdf, 381kB) . Binnen en buiten de gemeente leggen we verbinding, zodat Alphenaren overal zichzelf kunnen zijn en iedereen mee kan doen.

Wat is de rol van de gemeente?

De gemeente heeft een faciliterende rol. Via netwerkbijeenkomsten, waar organisaties en inwoners samen komen, is ruimte voor vragen, meedenken en verbindingen aangaan. De gemeente brengt u met de juiste mensen en organisaties in contact. Wij nemen uw inbreng serieus en bekijken hoe we dit kunnen toepassen in ons beleid.

Regenboogalliantie van start

Regenbooggemeente Alphen aan den Rijn heeft bijgedragen aan het oprichten van de Regenboogalliantie. Deze alliantie bestaat uit vrijwilligers vanuit de LHBTIQ-gemeenschap en mensen daarbuiten. De alliantie is belangenbehartiger zet zich in voor deze gemeenschap. Dat doen zij onder andere door het organiseren van activiteiten voor de LHBTIQ-gemeenschap en uiteraard andere geïnteresseerden.

De Regenboogalliantie is ook actief op Facebook. Hier plaatsen zij evenementen die u kunt bijwonen. 

Vragen of opmerkingen?

U kunt contact opnemen met het algemene nummer van de gemeente via 140172 en vragen naar de regenboogambtenaar. De Regenboogalliantie kunt u benaderen via info@regenboogalliantiealphen.nl.