Onze servicenormen

In onze servicenormen leest u wat u van ons kunt verwachten.

Website

  • Het online kanaal, de website, is waar mogelijk en toegestaan het eerste en belangrijkste kanaal van onze gemeentelijke dienstverlening. Wat we digitaal mogen afhandelen, handelen we digitaal af.
  • De website van de gemeente is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar, uitzonderingen door onderhoud en storingen buiten beschouwing gelaten.

Telefoon

  • Wij proberen u zo snel mogelijk te woord te staan en u niet meer dan 2 keer door te verbinden. U kunt zelf de voicemail van een medewerker inspreken met het verzoek om terug te bellen. Als het niet anders kan, maken wij een terugbelnotitie.
  • Voor spoedeisende meldingen over de openbare ruimte zijn we 24/7 bereikbaar.

E-mail

  • Ontvangstbevestiging: bij een e-mail aan het algemene e-mailadres van de gemeente ontvangt u direct een automatische antwoordbevestiging van uw e-mail.
  • Beantwoording: binnen 3 werkdagen worden e-mails beantwoord. Als het kan, met een inhoudelijk antwoord. Lukt dit niet, dan laten wij u weten wanneer u antwoord krijgt, door welke afdeling en de naam van de contactpersoon.

Post

  • Ontvangstbevestiging: u ontvangt binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging van uw brief.
  • Beantwoording: brieven worden zo snel mogelijk beantwoord. Informatievragen binnen maximaal 2 weken, enkelvoudige vragen binnen maximaal 4 weken, meervoudige vragen waarvoor meerdere disciplines nodig zijn voor beantwoording maximaal 6 weken. Binnen deze termijnen beantwoorden wij brieven inhoudelijk, of geven wij aan wat het vervolgtraject is.