Inkoop - en aanbestedingsprocedure

Om taken uit te kunnen voeren koopt de gemeente in. Het kan gaan om:

  • een werk (bijvoorbeeld aanleg van wegen of een brug).
  • een levering (bijvoorbeeld afvalbakken of speeltoestellen voor de openbare ruimte).
  • een dienst (bijvoorbeeld leerlingenvervoer of jeugdhulp).

Als de gemeente inkoopt is de gemeente een zogeheten Aanbestedende Dienst.

De gemeente koopt in via aanbestedingsprocedures. Hiervoor gelden verplichte Europese, landelijke en lokale regels en drempelbedragen.

(Meervoudig) Onderhands, Nationaal of Europees

Voor inkopen onder de drempelbedragen besteedt de gemeente enkelvoudig of meervoudig onderhands aan.

  • Enkelvoudig onderhands betekent rechtstreeks een opdracht geven aan 1 leverancier.
  • Bij meervoudig onderhands aanbesteden worden meerdere offertes opgevraagd.

Voor inkopen boven de drempelbedragen is de gemeente verplicht via Nationale of Europese openbare aanbestedingsprocedures in te kopen.

Publicatie van aanbestedingen

Gemeente Alphen aan den Rijn publiceert aanbestedingen op Negometrix (digitaal platform voor aanbestedende diensten). 

  • Om gebruik te kunnen maken van dit platform moeten ondernemers een bedrijfsprofiel aanmaken op Negometrix.
  • Ondernemers kunnen aangeven van welke soort aanbestedingen zij informatie willen ontvangen.
  • Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van de bedrijfsgegevens in hun account.