Klacht indienen bij aanbesteden

Neemt u als ondernemer deel aan een aanbestedingsprocedure en vindt u dat de aanbestedingsregels niet goed zijn toegepast of dat u onheus bent behandeld. Dan kunt u hierover een klacht indienen.

Gemeente Alphen aan den Rijn heeft hiervoor een klachtenmeldpunt. Dit is een instrument voor het oplossen van geschillen over aanbestedingsprocedures waarop de Aanbestedingswet 2012 van toepassing is. U hoeft dan niet direct het rechtsmiddel van een kort geding in te zetten.

Elke klacht wordt onafhankelijk, zorgvuldig en deskundig behandeld en leidt tot een advies aan de gemeente. De gemeente beslist of de klacht (deels) terecht of onterecht is.

Klacht indienen >>

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u een klacht indienen bij de Commissie van Aanbestedingsexperts.

  • Het indienen van een klacht schort de lopende aanbestedingsprocedure en bezwaartermijn niet op
  • Wilt u een kort geding aanspannen over een (lopende) aanbesteding, dan bent u niet verplicht uw klacht in te dienen bij het Klachtenmeldpunt van de Gemeente Alphen aan den Rijn