Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)

De gemeente koopt producten, diensten of werken in met een maximale duurzame waarde. Naast de prijs wordt ook de impact op mens en milieu meegenomen in het inkoopproces. Voor de uitvoering van Maatschappelijk Verantwoord inkopen (MVI) moet de gemeente zich houden aan landelijk, maar juist ook lokaal beleid (wet- en regelgeving).

Thema's zijn bijvoorbeeld:

  • Internationale sociale voorwaarden (Pianoo.nl): het bevorderen van de internationale arbeidsnormen, zoals het tegengaan van dwangarbeid, slavernij, kinderarbeid en discriminatie.
  • Social Return on Investment: Gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag & Braassem werken samen met het Werkgevers Servicepunt Rijnstreek. Zo zorgen we voor meer werkgelegenheid voor mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.
  • Milieuvriendelijk inkopen (Pianoo.nl): een bijdrage leveren aan energiebesparing, de reductie van de uitstoot van broeikasgassen en de transitie naar duurzame energiebronnen door bewust in te kopen. De gemeente kiest voor producten die milieuvriendelijk geproduceerd zijn, lang meegaan en gemakkelijk hergebruikt kunnen worden. Op die manier kan de gemeente in veel gevallen kosten besparen en draagt de gemeente via de inkoop bij aan een beter milieu.
  • Biobased inkopen (Pianoo.nl): fossiele grondstoffen vervangen door hernieuwbare grondstoffen.
  • Circulair inkopen (Pianoo.nl): tegengaan van verspilling van grondstoffen door de hergebruik van producten en materialen.
  • Innovatiegericht inkopen (Pianoo.nl): het goedkoper, duurzamer, sneller, betrouwbaarder of veiliger uitvoeren van publieke taken.
  • Kansen voor MKB (Pianoo.nl): het inkopen bij (lokale) MKB-bedrijven is een belangrijk beleidsdoel.