Rioolaansluiting aanvragen

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van afvalwater. Hiervoor is riolering aangelegd. U kunt een aansluiting op de riolering aanvragen.

Voorwaarden

 • Er is binnen 40 meter van de eigendomsgrens gemeentelijke riolering aanwezig.
 • Aansluiting op de riolering is technisch mogelijk en financieel verantwoord.
 • De aansluiting mag de doelmatige werking van de riolering niet belemmeren.
 • De aanleg van het particuliere deel van de rioolaansluiting moet voldoen aan de geldende regelgeving.

Kosten

€ 1.522

 • Er is één tarief per rioolaansluiting bepaald
 • Het tarief is het gewogen gemiddelde van de kosten van alle soorten aansluitingen
 • De aanvrager geen invloed heeft op de factoren die de werkelijke kosten kunnen bepalen, zoals afstand tot het riool, soort verharding en type riolering waarop wordt aangesloten. 

Bijzonderheden

U kunt binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bevestigingsbrief, uw aanvraag schriftelijk annuleren. Doet u dat na deze periode, dan maakt de gemeente de aansluiting en moet u de kosten betalen.

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

 • reden van de aansluiting (woonhuis, bedrijfspand, anders)
 • vaste of tijdelijke aansluiting
 • welk type afvalwater
 • adresgegevens vaste aansluiting of tijdelijke aansluiting

Stuur deze bijlage(n) mee:

 • Situatieschets met daarop duidelijk aangegeven:
  • de ligging, diameter en materiaalsoort van de buitenriolering op eigen terrein
  • gewenste diameter en hoogte van de aansluiting

U logt in via DigiD of e-Herkenning.

Rioolaansluiting aanvragen »

De gemeente maakt een afspraak met u voor de uitvoering van de aanleg van de aansluiting.