Aanvragen tijdelijke verkeersmaatregelen (TVM)

U doet een aanvraag voor Tijdelijke Verkeersmaatregelen (TVM) als u werkzaamheden wilt uitvoeren op gemeentelijke wegen. Het aanvragen van een verkeersmaatregel doet u minimaal 2 weken van tevoren.

Zijn er parkeerverboden of volledige afsluitingen? Dan doet u minimaal 6 weken van tevoren een aanvraag.

Voorwaarden

Heeft u een werknemer die tijdelijke verkeersmaatregelen plaatst, bijwerkt en verwijdert. Dan moet uw bedrijf in het bezit zijn van een bewijs van vakbekwaamheid (KOMO-procescertificaat BRL 9101). 

Aanvraag

Is uw bedrijf BRL-9101 gecertificeerd? Doe de aanvraag via het verkeersloket van Melvin.

Heeft uw bedrijf geen persoonsgebonden BRL-9101-certificering? Vraag de TVM via e-mail aan. U geeft het volgende door:

 • Gegevens opdrachtgever en uitvoerder/aannemer
 • Naam contactpersoon en mobiel telefoonnummer tijdens uitvoering van het werk
 • Exacte locatie verkeersmaatregel(en)
 • Om welke wegwerkzaamheden het gaat 
 • Waar op de weg de werkzaamheden plaatsvinden
 • Welke verkeersmaatregelen moeten worden getroffen
 • Blijft het werkvak open voor hulpdiensten?
 • Blijft het werkvak bereikbaar voor fietsers?
 • Planning, faseringen en uitvoeringsperiode(n) 

U stuurt met de aanvraag mee: 

 • Een duidelijke situatietekening waarop de afzetting en verkeersmaatregelen zijn aangegeven 
 • Een omleidingsplan met een duidelijke tekening waarin de omleiding en bebording zijn aangegeven (alleen nodig als de weg volledig wordt afgesloten

TVM aanvragen »