Aanvragen tijdelijke verkeersmaatregelen (TVM)

Wilt u werkzaamheden uitvoeren op onze gemeentelijke wegen, dien dan een aanvraag in voor Tijdelijke Verkeersmaatregelen (TVM). Het aanvragen van een verkeersmaatregel kunt u minimaal 2 weken van tevoren doen. Is er sprake van parkeerverboden of volledige afsluitingen? Dan dient u minimaal 6 weken van tevoren uw aanvraag in.

Voorwaarden

U dient in bezet te zijn van het bewijs van vakbekwaamheid (KOMO-procescertificaat BRL 9101) als u:

 • een werknemer bent die zich bezighoudt met het plaatsen, bijwerken en verwijderen van het tijdelijke verkeersmaatregelen.

Aanvraag

Is uw bedrijf BRL-9101 gecertificeerd? Dan kunt u een aanvraag doen via het verkeersloket van Melvin.

Heeft uw bedrijf geen persoonsgebonden  BRL-9101-certificering? Dan vraagt u de tijdelijke verkeersmaatregelen aan per e-mail via gemeente@alphenaandenrijn.nl. U geeft het volgende door:

 • Gegevens van de opdrachtgever en uitvoerder/aannemer (naam contactpersoon, telefoonnummer, e-mailadres) 
 • Naam contactpersoon en mobiel telefoonnummer (tijdens uitvoering werk) 
 • Exacte locatie verkeersmaatregel(en) (kern en straat/straten) 
 • Om welke wegwerkzaamheden het gaat 
 • Waar op de weg de werkzaamheden plaatsvinden (rijbaan, berm, fietspad, trottoir) 
 • Welke verkeersmaatregelen moeten worden getroffen (zoals bebording, (gedeeltelijke) wegafsluitingen, doorgangbreedte bij gedeeltelijke wegafsluiting, omleidingen, verkeershinder, aantal verkeersregelaars etc.)
 • Blijft het werkvak open voor hulpdiensten? Ja/nee (licht toe) 
 • Blijft het werkvak bereikbaar voor fietsers? Ja/nee (licht toe) 
 • Planning, faseringen en uitvoeringsperiode(n) 

U stuurt met de aanvraag mee: 

 • Een duidelijke situatietekening waarop de afzetting en verkeersmaatregelen zijn aangegeven 
 • Een omleidingsplan met een duidelijke tekening waarin de omleiding en bebording zijn aangegeven (alleen nodig bij volledige wegafsluiting van de weg)