Onderhoud Quadriviumlaan en omgeving (Kerk en Zanen)

De Quadriviumlaan is aan onderhoud toe. De Copernicuslaan, de Charlotte van Pallandtaan en de Piet Mondriaanlaan worden ook in de werkzaamheden meegenomen.

Uitstel ophoging

Door de stijgende prijzen hebben wij moeten besluiten om de werkzaamheden in uw wijk uit te stellen. De start van de werkzaamheden staat nu gepland voor het 2e kwartaal van 2024.

De planning voor het uitvoeren van de werkzaamheden willen wij in het 4e kwartaal 2023 duidelijk hebben.

Informatieavond

In het 4e kwartaal van 2023 willen wij een informatieavond organiseren om de buurt te informeren over de werkzaamheden. Als u in de buurt woont krijgt u hier een uitnodiging voor.

Uitgangspunten

  • Bewoners van de Quadriviumlaan en Charlotte van Pallandtlaan hebben de mogelijkheid om mee te denken over de beplanting van de bomen.
  • Bewoners van de Quadriviumlaan, Charlotte van Pallandtlaan, Piet Mondriaanlaan en Copernicuslaan mogen wijzigingen in het straatbeeld doorgeven. Denk hierbij aan het plaatsen van snelheidsdrempels en prullenbakken.
  • Bewoners van deze lanen kunnen een vragenlijst invullen over het grondwater en of ze daar last van hebben in de kruipruimte van hun huis.
  • Het openbaar gebied wordt opgehoogd. Dit heeft gevolgen voor de rioolaansluiting. Inwoners kunnen zelf maatregelen treffen.

Proef om bomen te behouden

Tijdens de werkzaamheden in de wijk gaan we proberen om alle bomen te laten staan. Het ophogen van de grond is voor de bomen een risico. Daarom is een analyse uitgevoerd. Hieruit blijkt dat veel bomen in uw woonomgeving teveel schade zullen ondervinden om gezond te blijven.

Ondanks het risico gaan we tijdens deze proef nieuwe technieken toepassen om te kijken of deze bomen kunnen blijven staan. We gaan onderzoeken of we de bomen kunnen helpen. Bijvoorbeeld met meer luchtdoorlatende grond, of door de wortelkluit niet te bedekken met grond.  

Daarna wordt de gezondheid van de bomen voor een periode van 5 jaar gevolgd. Bomen die niet gezond blijven worden vervangen voor nieuwe bomen. Als de proef succesvol is kunnen we deze technieken ook bij andere projecten in de gemeente gebruiken. 

Kleine wijzigingen in straatbeeld doorgeven.

U kunt kleine wijzigingen doorgeven over het straatbeeld (bijvoorbeeld het plaatsen van snelheidsdrempels, paaltjes en prullenbakken). Vermeld hierbij uw straatnaam.

Planning

  • Uiterlijk 1 januari 2022: indienen van wensen voor kleine wijzigingen, indienen van voorkeuren groenvoorziening en invullen vragenlijst over grondwater
  • Januari - april 2022: aanbesteding van de werkzaamheden
  • 2e kwartaal van 2024: start werkzaamheden

Wat kunt u als inwoner zelf doen?

Eén van de werkzaamheden is dat het openbaar gebied wordt opgehoogd. Dat heeft gevolgen voor de rioolaansluiting. In het document Ophoging van het openbaar gebied (pdf, 30,5kB) leest u:

  • Waarom de gemeente Alphen aan den Rijn het grond ophoogt
  • Hoe u uw riolering moet ophogen
  • Wie de kosten betaalt en wie aansprakelijk is voor schade

Samenvatting bewonersavond 13 december 2023

Op woensdagavond 13 december 2023 hebben we een aantal bewoners meegenomen in het project ‘reconstructie Quadriviumlaan e.o. Tijdens deze avond was het projectteam van de gemeente aanwezig en aannemer Wallaard die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Hieronder vindt u een samenvatting van de avond.

Doel van de reconstructie

Het doel van deze reconstructie is het vervangen van alle rioleringen in de wijk en het ophogen van het straatwerk. In de afgelopen jaren is het straatwerk (en de rioleringen) op sommige plekken tot wel 60cm verzakt. Om de wijk toekomstbestendig te maken is deze reconstructie dus hard nodig. Het straat werk is nog in goede conditie en in het kader van hergebruik worden deze stenen tijdens het bestraten weer teruggelegd. 

Duur project

De verwachting is dat de totale werkzaamheden 1,5 jaar gaan duren. Uiteraard ligt de wijk niet in zijn geheel zo lang open maar worden de werkzaamheden in fases uitgevoerd. Dit kan wel betekenen dat uw woning in sommige gevallen 1 tot 2 maanden niet bereikbaar zal zijn met de auto maar enkel te voet. Specifieke communicatie over de bereikbaarheid wordt tijdens de uitvoering door Wallaard gecommuniceerd. 

Ophogen rioolaansluiting en oprit eigen terrein

U bent zelf verantwoordelijk voor het ophogen van uw rioolaansluiting en het ophogen van uw oprit/tuin. Wallaard zal op basis van het aantal centimeters dat de straat opgehoogd wordt tot 3 meter uw oprit ophogen. Gaat de straat 20 cm omhoog doet Wallaard 1 meter, 40cm 2 meter en 60+cm 3 meter. Ook uw riool dient u zelf op te hogen op eigen terrein. Wallaard heeft aangegeven dat er ruimte is voor maatwerk en dat ze het gesprek met u aan willen gaan over het aantal centimeters dat u uw rioolaansluiting en oprit op dient te hogen. 

Hagen op privéterrein

Wij vragen aan de bewoners om vooruitlopend op de werkzaamheden de haag terug te snoeien tot de erfgrens. Het kan zijn dat de haag het niet overleeft door het terugsnoeien of de ophoging. In verschillende koopcontracten staat dat de haag gehandhaafd moet blijven. U bent hier zelf verantwoordelijk voor.

Parkeren en laden tijdens werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden worden er tijdelijke parkeervakken gemaakt aan de rand van de wijk. Dit zal gaan om ongeveer 10 tijdelijke parkeerplaatsen. Het zijn tijdelijke parkeerplaatsen zonder laadpalen. U bent zelf verantwoordelijk voor het laden van uw auto tijdens de werkzaamheden. De gemeente biedt hiervoor geen regeling aan.

Proef met bomen in de wijk

De meeste bomen worden zorgvuldig verplant. Nadat de werkzaamheden voltooid zijn worden de meeste bomen weer teruggeplaatst. Dit zal wellicht niet exact dezelfde boom zijn die er voorheen stond. De kanttekening hierbij is dat het gaat om een proef. Het kan zijn dat er bomen zijn die de proef niet gaan overleven. Mocht dat het geval zijn wordt er een nieuwe boom teruggeplaatst. 

Planning

Een definitieve planning is er nog niet. Die delen we met iedereen zodra deze bekend is. Het uitgangspunt is dat we starten met de werkzaamheden in kwartaal 2024. De Nuts bedrijven gaan ook werkzaamheden uitvoeren tijdens het project. Deze planning is nog niet bekend. De planningen van Wallaard en de Nutsbedrijven worden op elkaar afgestemd. Hierdoor kan er nog een wijziging komen in de planning.

Groenparticipatie

De bewoners die op dit moment mee doen aan groenparticipatie hebben een brief gekregen met de vraag of zij na de reconstructie nog steeds willen deelnemen. Vanuit het projectteam was Ron Angenent aanwezig die in beeld heeft gebracht welke bewoners wel of niet deel willen nemen aan groenparticipatie. Was u niet bij de informatieavond maar wilt u alsnog meer informatie over groenparticipatie? Dan kunt u mailen naar rangenent@alphenaandenrijn.nl.

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie, neem dan contact op met:

Ook kunt u het document Samenvatting Bewonersavond Quadriviumlaan (Word, 42 kB) downloaden.

Vraag en antwoord reconstructie Quadriviumlaan

Onderstaande vragen zijn gesteld tijdens de vragenronde na de presentatie. De vragen die per briefje binnen zijn gekomen hebben wij apart verwerkt en komen wij op terug.

Hoe gaan we het riool van het huis tot erfgrens ophogen? En wanneer?

Voorafgaand aan de werkzaamheden is de wens het zelf op te hogen. U dient zelf een aannemer te regelen voor het op hogen van uw terrein en riool. Wellicht dat Wallaard er een bijdrage aan kan leveren.

Hoe weten we hoe hoog we op moeten hogen als het nog niet bekend is hoeveel de weg opgehoogd wordt?

Wij gaan een rondje door de wijk doen en aangeven hoe hoog de toekomstige weg komt ter plaatsen van de erfgrens.

Als er bewoners zijn die het al hebben opgehoogd, maar niet weten niet of het riool al op de juiste hoogte ligt

We zullen per bewoner die dat heeft gedaan naar maatwerk moeten kijken. 

Gaat er iets gebeuren met het groen bij het dijkje van de Piet Mondriaanlaan?

Vanuit dit project gaan we daar niks aan doen. Er loopt een project voor het dijkje waar u later over wordt geïnformeerd. Mogelijk wordt de eerste meter aangehaald om aan te sluiten op de toekomstige situatie. 

Wordt er rekening gehouden met hulpdiensten?

Absoluut. Er zijn hierover overleggen met de veiligheidsregio. Dit is een belangrijk aspect tijdens projecten binnen de gemeente.

Wordt alleen de vuilwater riolering vervangen of allebei?

Alle rioleringen worden vervangen. Vuilwater, hemelwater en drainageriool. 

Wanneer krijgen wij te horen wat de planning is, zodat wij op tijd iemand kunnen inhuren

De definitieve planning is nog niet bekend maar als die er is communiceren we dat. Ik verwacht dat dat eind januari/begin februari 2024 zal zijn. Er komt nog een bewonersavond die georganiseerd wordt door Wallaard voor de start van het werk. Hier wordt onder anderen de planning besproken.

Is het nodig om de heg eruit te halen? 

Doordat we niet overal evenveel ophogen zijn er heggen die beter tegen de ophoging kunnen dan anderen. We moeten een kleine rug achter de band aanbrengen zodat het straatwerk niet wegzakt. De heggen staan dicht op het straatwerk. Als u ze laat staan is er een kans dat ze dood gaan. U dient in dat geval zelf de heg dat te vervangen. 

Het paadje langs de Copernicuslaan is volledig overwoekerd. Wordt dit ook aangepakt?

Het paadje wordt ook meegenomen in het werk. Het komen geen schelpen, maar een soort aangestampte gravel (zie ook het pad langs de Afrikalaan).

Komen er laadpalen bij de tijdelijke parkeerplaatsen?

Nee. Die gaan er vooralsnog niet komen. 

Is het mogelijk om per huis langs te komen met de aannemer? Om bijvoorbeeld te kijken naar de haag, het ophogen of dergelijke?

De aannemer Wallaard gaat inderdaad met u in gesprek. Er kunnen wel dingen naar voren komen waar u zelf verantwoordelijk voor bent op eigen terrein. 

Waarom zorgt de aannemer Wallaard niet dat alles aangepakt wordt, ook de heggen?

Het beleid is dat de gemeente geen kosten vergoed voor werkzaamheden op privéterrein. Mogelijk kan de aannemer hier een rol in spelen. Dit moet nog verder onderzocht worden. 

Het verplaatsen van de heg is voor ons een optie. Maar dat moet wel in de winter gebeuren. Hebben we daar nog invloed op zodat hij het kan overleven?

Nee. De planning wordt niet aangepast op het (ver)plant seizoen.

Is er overwogen om de aansluiting van de Archeonlaan tijdelijk open te stellen tijdens de werkzaamheden?

Er is op dit moment niet naar gekeken maar we gaan het nog een keer overwegen. 

Mag het Archeon publiek parkeren op de tijdelijke parkeervakken?

De tijdelijke parkeervakken worden openbare vakken. Iedereen mag daar dus parkeren. We gaan een stuk of 10 tijdelijke parkeervakken maken. 

Waar komt de opslag voor materieel en materiaal?

Het materieel staat in het werkvak. Het materiaal gaan we bij de schietvereniging aan de Amerikalaan zetten. De keet willen we plaatsen in het Kandinskypark.

Welke termijn is een woning maximaal onbereikbaar?

Het hangt af van de nutspartijen en van de aansluitingen in de tuinen die we dan moeten maken. Per rioolstelsel kunnen we 10 meter per dag leggen. 1 tot 2 maanden per huis is niet ondenkbaar. Te voet is de woning uiteraard altijd bereikbaar.

De kabels en leidingen moeten op een bepaalde hoogte komen. Gaan de nutspartijen dat doen of moet dat door de bewoners geregeld worden? Zijn er dan ook werkzaamheden op eigen terrein?

Daar kan geen antwoord op gegeven worden. We hebben er nog niks over gehoord, maar we gaan ervan uit dat er werkzaamheden vanuit de Nuts zullen plaatsvinden op eigen terrein. Als dit het geval is nemen de nutspartijen contact met u op. 

Kunnen we collectief de tuinen op laten hogen?

De gemeente moedigt dit aan en kan daar in meedenken, maar is geen partij in het proces.

Wordt er rekening gehouden met openbare laadpalen?

Op dit moment zijn er geen openbare laadpalen in het project. Die gaan er ook niet komen in dit project. U kunt wel een aanvraag doen via de gemeente om er een te plaatsen. 

Wij kunnen straks niet meer thuis laden. Is daar een vergoeding of alternatief voor om dat op te lossen?

Nee. Een inwoner oppert als idee om bij elkaar in de wijk tegen vergoeding de auto op te laden.

Moet de haag gehandhaafd worden?

Dit hangt af van wat er in het koopcontract van de woning staat. Bij vele bewoners is dat het geval. 

Hoe zorgt de gemeente er voor dat over 20 jaar de wijk niet weer 60 cm is gezakt.

Wij hebben het laten berekenen door een bedrijf. Wij gaan werken met lichte ophoogmaterialen. Wij gaan ander materiaal terugbrengen om hoger uit te komen zonder meer belasting op de ondergrond te creëren. Dit heet gewicht neutrale ophoging. Er zijn berekeningen gemaakt om dit toekomstbestendig in te richten.

Enige tijd geleden werd deze wijk aangewezen als pilot wijk om versneld van het gas af te gaan? In hoeverre is dat in dit project nog actueel?

Binnen dit project wordt daar op dit moment geen rekening mee gehouden. 

Het verzoek om de coördinatie tussen de kabels en leidingen werkzaamheden en de aannemer zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen?

Het straat werk en riool doen wij allemaal zelf. Het vervelende in Nederland is dat de kabels en leidingen een eigen aannemer en eigen opdrachtgever hebben. Wij doen ons uiterste best om de coördinatie met deze partijen zo goed mogelijk te laten verlopen.

Ook kunt u het document Vraag en antwoord Bewonersavond Quadriviumlaan (Word, 77 kB) downloaden.

Vragen

Stuur dan een mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl.