Reconstructie Edelstenenbuurt

Tot 2024 zijn er werkzaamheden om de openbare ruimte te verbeteren.

We vervangen de hoofdriolering, de bestrating en het groen. Waar dat kan houden we rekening met de wensen van omwonenden. In Karbonkelstraat en in een deel van Edelsteensingel wordt alleen het hoofdriool vervangen. De inrichting blijft hier hetzelfde en we werken alleen in de rijbaan en niet in de trottoirs. 

Planning

  • September 2022: aanbesteding van het werk aan riolering, groen en bestrating.
  • Eind 2022: keuze aannemer voor het werk aan riolering, groen en bestrating.
  • Oktober 2022 tot juni 2023: vervangen van kabels en leidingen door Oasen (water) en Alliander (stroom).
  • Januari tot april 2023: voorbereidingen door aannemer. 
  • April 2023 tot en met maart 2024: Uitvoering van de werkzaamheden aan riolering, groen en bestrating.

Plattegrond en ontwerp

Contact

Heeft u vragen over dit project, stuur dan een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl.

App Barnsteenstraat - Saffierstraat

Of check de app Barnsteenstraat - Saffierstraat. Deze downloadt u gratis in de Appstore of Playstore van uw mobiele telefoon. Of scan de QR-code.

QR Barnsteenstraat-Saffierstraat