De Biezen

Groot onderhoud aan de wegconstructie van de Biezen in Boskoop

De weg van de Biezen is toe aan groot onderhoud. De wegconstructie van schuimbeton wordt vervangen voor een constructie die bestand is tegen het zware vrachtverkeer. Een deel van de riolering voor afvoer van het regenwater is bezweken en wordt ook vervangen. Het behoud van de bomen aan beide kant van de weg is een belangrijk uitgangspunt voor de werkzaamheden. Verder wordt de verkeersbrug vlakbij Biezen 51 volledig vervangen. Dit wordt samen gedaan met de wegreconstructie.

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

  • het saneren van de grond
  • het vervangen van de verharding- en funderingsconstructie
  • het vernieuwen van de riool- en elektraleidingen
  • het vervangen van de verkeersbrug.

Planning

De uitvoering van de werkzaamheden doen we in delen. We verwachten de laatste werkzaamheden te kunnen afronden in april 2024.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het project? Dan kunt u een mail sturen naar biezen@bam.com.

Meer informatie