Reconstructie Hobbemastraat en omgeving

Vanaf 2024 start de reconstructie in de wijk rondom de Hobbemastraat. We vervangen bijvoorbeeld:

 • de riolering
 • verharding
 • delen van het groen
 • delen van de verlichting

We voeren de werkzaamheden uit in de: 

 • J. Israëlstraat
 • J. Marisstraat
 • V. van Goghstraat
 • H. Boschstraat
 • F. Bolstraat
 • A. Cuijpstraat
 • Hobbemastraat
 • P. Brueghelstraat
 • Breitnerlaan

Wat gaat er gebeuren

 • Kabels en leidingen: de Nuts-partijen (gas, water en elektra) vervangen eerst de kabels en leidingen onder de grond. Dan pas voeren we de werkzaamheden uit.
 • Riolering: we vervangen de riolering in uw straat. We plaatsen 2 rioolbuizen terug. Dat is 1 voor afvalwater en 1 voor regenwater. In de laatste buis vangen we het regenwater op dat op straat of daken valt. Ook willen we zoveel mogelijk regenpijpen aansluiten op deze afvoer. We voorkomen hiermee dat we onnodig veel water afvoeren naar de waterzuivering. De regenwaterriolering lozen we op een sloot of plas in de buurt.
 • Bestrating: we vernieuwen de bestrating en verbeteren de inrichting van de straat. We zorgen hiermee dat de parkeerdruk in de wijk wordt verlaagd.
 • Groen: we beoordelen of de bomen en struiken in het projectgebied nog gezond zijn om 10 tot 15 jaar mee te kunnen. We vervangen de bomen en struiken die hier niet gezond meer zijn. Ook onderzoeken wij of er bomen gekapt moeten worden voor het aanleggen van een nieuwe riolering.
 • Straatverlichting: de openbare verlichting in het projectgebied wordt deels vervangen.
 • Straatnaam- en verkeersborden: waar nodig worden de straatnaamborden en verkeersborden vervangen.

Planning

Wanneer Wat
November 2022 Inloopavond voor bewoners op 14 november
December 2022 Ophalen ideeën van bewoners over het ontwerp
Februari 2023 Presentatie van het schetsontwerp (voor inwoners op 1 en 8 februari)
Maart 2023 Schetsontwerp gereed
Juni 2023 Voorlopig ontwerp gereed
September 2023 Definitief ontwerp gereed
3e kwartaal 2024 Vervangen kabels en leidingen
1e kwartaal 2025 Start reconstructie
2e kwartaal 2026 Einde werkzaamheden

 

Contact

Voor vragen over dit project, kunt u een e-mail sturen naar gemeente@alphenaandenrijn.nl.

Meer informatie

Ook kunt u de documenten bekijken over dit project:

Presentatie van het schetsontwerp in februari 2023: