Reconstructie Schrijverswijk

In de Schrijverswijk van Hazerswoude-Rijndijk gaan we groot onderhoud uitvoeren. Zo vernieuwen we:

 • het riool
 • de verharding
 • het groen
 • de straatverlichting

We voeren de werkzaamheden uit in: 

 • Potgieterlaan 
 • Guido Gezellestraat
 • Albert Verweijstraat
 • Bosboom Toussaintstraat
 • Herman Heijermansstraat
 • Busken Huetstraat
 • Ten Katestraat
 • Tollensplantsoen
 • Goeverneurplantsoen
 • Jacques Perkplantsoen 

Planning

Sinds november 2022 zijn we bezig met de reconstructiewerkzaamheden. We houden de wijk bereikbaar voor nood- en hulpdiensten. De aannemer is begonnen met het inrichten van de opslag en de werklocaties. Ook is een riool- en straatploeg bezig. Tijdens het project zijn de werkzaamheden opgedeeld in 22 fasen. Elke fase duurt 3 weken. We verwachten de werkzaamheden in april 2024 af te ronden

Fases

 • Fase 0: Inrichten opslag en werklocaties
 • Fase Plantsoen 1: Albert Verweijstraat - Tollensplantsoen
 • Fase 1: Herman Heijermansstraat 12 tot en met 17
 • Fase Plantsoen 2: Jacques Perkplantsoen
 • Fase 2: Busken Huetstraat 46 tot en met 66
 • Fase Plantsoen 3: Gouverneurplantsoen
 • Fase 3: Bosboom Toussaintstraat
 • Fase Plantsoen 4: Plantsoen Ten Katestraat
 • Fase 4: Ten Katestraat 1 tot en met 15
 • Fase 4a: Ten Katestraat 15 tot en met 15d
 • Fase Plantsoen 5: Plantsoen Herman Heijermansstraat
 • Fase 5: Herman Heijermansstraat 1 tot en met 13
 • Fase 6: Bosboom Toussaintstraat
 • Fase 7 Busken Huetstraat 24 tot en met 44
 • Fase 8: Ten Katestraat 51 tot en met 61, 15e tot en met 15k
 • Fase 9: Potgieterlaan 49 tot en met 71
 • Fase 10: Albert Verweijstraat 2 tot en met 14, 13a tot en met 13e, 33a tot en met  33e
 • Fase 11: Potgieterlaan 25 tot en met 60
 • Fase 12: Albert Verweijstraat 1a tot en met 1e, 1 tot en met 13
 • Fase 13: Busken Huetstraat 2 tot en met 22
 • Fase 14: Potgieterlaan 12 tot en met 34
 • Fase 15: Ten Katestraat 13 tot en met 23, 15l tot en met  15q
 • Fase 16: Guido Gezellestraat 16 tot en met 30, 49 tot en met 53
 • Fase 17: Guido Gezellestraat 2 tot en met 14, 43 tot en met 47
 • Fase 18: Guido Gezellestraat 41 en zijstraat Potgieterlaan 1 en 2
 • Fase 19: Potgieterlaan 2 tot en met 6k

Inrichting plantvakken

Als bewoner kunt u ervoor kiezen om een plantvak in uw wijk in te richten en te onderhouden. Op de plattegrond (pdf, 694 kB) kunt u zien welke (groene)vakken beschikbaar zijn. Heeft u interesse, stuur een e-mail naar omib@alphenaandenrijn.nl. Vermeld daarin uw naam en het plantvak waarvoor u interesse heeft. Wij nemen dan contact met u op.

Contact

Voor vragen over dit project, stuur een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl.