Herinrichting Lindenhovestraat

We verhogen een deel van de Lindenhovestraat en richten de straat opnieuw in.

Het Hoogheemraadschap start in 2023 met het versterken van de dijk van onder andere de Lindenhovestraat. We hogen de Lindenhovestraat op, om overstromingen te voorkomen.

Planning

  • Oktober 2023 – mei 2024: Het projectteam werkt het ontwerp technisch uit
  • September 2024 – december 2024: Aanbesteding. Een aannemer krijgt de opdracht voor de werkzaamheden
  • Januari 2025 – april 2025: Met de bewoners gaan we punten opschrijven waar we tijdens de uitvoering rekening mee moeten houden. We verwachten dat de uitvoering deze periode start. 

Waar wordt er gewerkt

De werkzaamheden vinden plaats in de hele Lindenhovestraat.

Wat gaat er gebeuren

We doen dit project samen met een groep bewoners. Samen maken we het ontwerp voor de Lindenhovestraat.
De inrichting van de Lindenhovestraat moet voldoen aan de eisen van het waterschap. Daarom verhogen we een deel van de Lindenhovestraat. Ook bespreken we samen met de bewoners hoe we de volgende punten in het ontwerp het beste kunnen invullen:

  • Veiligheid (met name voor fietsers) door snelheid te verlagen
  • Parkeergelegenheid
  • Groen

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project, stuur een e-mail naar omib@alphenaandenrijn.nl.

Vragen en antwoorden bewonersavond
Kunnen we klassieke lantaarnpalen in de straat krijgen?

Gemeente Alphen aan den Rijn heeft een vastgesteld beleid voor materialisatie.Helaas vallen de klassieke lantaarnpalen niet binnen dit beleid. Het type lantaarnpaal heeft geen invloed op de snelheid van het verkeer

Hoe lang is het stuk middenspanningskabel wat vervangen moet worden?

Liander gaat de bestaande kabel, voor zover bekend, vervangen langs de gehele Lindenhovestraat en Kortsteekterweg.

Kunnen de lantaarnpalen verplaatst worden?

Het verbeteren van de plek waar de lantaarnpalen komen, doen wij in het definitief ontwerp. Mogelijke overlast kan ook nog verminderd worden door het plaatsen van kappen over de lampen van de lantaarnpalen. Lantaarnpalen worden, voor zover mogelijk, tussen twee woningen neergezet. Ook plaatsen wij lantaarnpalen liever niet tussen bomen omdat de boom de hoeveelheid licht kan blokkeren.

Wat als door het weghalen van versmallingen de trillingen in huis weer terugkomen door het langsrijdend verkeer? 

Aanvulling bewoner: het nieuwe ontwerp wordt een racebaan waarbij de fietser een levend obstakel is. De Fietsersbond is niet geraadpleegd. De 'Mensen in de straat' zijn aangehoord, maar er is niet geluisterd. Wie geeft garantie dat het opgelost wordt als het toch geen goede inrichting blijkt?

Een kleine aanpassing als de situatie niet werkt moet kunnen, dan zijn wij toch ook weer de wegbeheerder die het moet onderhouden. Dat is de garantie die opdrachtgever Mr. Van der Veen kan geven.

Is er overwogen om zwaar verkeer buiten de spits te laten rijden om pieken in het verkeer te voorkomen?

Dit is geen onderdeel van dit project, omdat hier hele andere maatregelen voor nodig zijn. Dit project gaat over een herinrichting van de straat. Het is lastig te handhaven dat zwaar verkeer niet in de spits rijdt.

Hoe verhoudt de verhoging van de dijk zich ten opzichte van de huizen?

Nu de bovengrondse inrichting gemaakt is, gaan we de invloed van de ophoging bekijken en daar oplossingen voor zoeken. Als het definitief ontwerp gereed is, zijn deze oplossingen hierin verwerkt.

Wordt er aandacht gegeven aan de waterafvoer in de straat, aangezien er nu vaak water op de weg blijft staan?

Op de locatie bij het veevoederbedrijf rijdt veel verkeer wat voor wrijving op de weg zorgt (wringend verkeer). Dit veroorzaakt een slechte verharding waar kuilen in ontstaan. In deze kuilen blijft vervolgens het regenwater langer liggen. In de uitwerking besteden wij aandacht aan de afwatering. Het water moet natuurlijk goed aflopen naar de hemelwaterafvoer.

Kan er een oplossing komen voor de stank uit de rioolput voor nummer 51?

Een geurfilter is hier helaas niet mogelijk. Stank is af en toe en van korte duur. Als het vaker plaatsvindt zal de rioolbeheerder kijken wat nog mogelijk is.

Kunnen er veiligheidsmaatregelen komen voor fietsers, zoals vergevingsgezinde stoepranden?

Aanvulling: de Fietsersbond geeft aan dat 40% van de weggebruikers een fietser is. Met vergevingsgezinde stoepranden kan de fietser makkelijk de stoep op als die in de knel komt. Ook zijn visuele versmallingen door hagen, of fietssuggestiestroken heel effectief.

De schuine banden willen we beperken. Fietsers zijn geneigd deze schuine banden op te fietsen waardoor zij zichtzelf in gevaar brengen. De schuine banden passen wij toe bij de parkeervakken die net zo hoog zijn als de stoep. Doordat de straat opgehoogd moet worden om als waterkering te dienen, moeten wij op sommige stukken schuine banden aanleggen om het hoogteverschil tussen de rijweg en de stoep te overbruggen.

Kunnen er op het wegdekherhalingen geverfd worden dat er 30 kilometer per uur gereden mag worden?

We plaatsen bij de overgangssituatie van 50 naar 30 kilometer een verkeersbord met 30 kilometer per uur. Daarna is het beeld van de straat 30 kilometer per uur en geven we dit niet nog een keer aan met afbeeldingen op het wegdek.

Wordt er in het ontwerp met de helling van de stoep rekening gehouden, zodat mindervaliden die in een rolstoel zitten er makkelijk kunnen rijden?

Daar wordt zoveel mogelijk rekening mee gehouden, het trottoir is overal minimaal 1.50 meter breed. De helling wordt met name bepaald door de bestaande woningen en deuren.

Kan streetprint vanaf nummer 10A tot aan het bruggetje doorlopen zodat de snelheidsmaatregelen langer doorwerken?

We passen streetprint toe in de huidige locatie binnen de bebouwde kom. Dit gebied gaan we niet uitbreiden.

Kan er een zigzaglijn op de weg komen?

Er wordt zigzagbelijning toegepast.

Kan er een drempel voor de brug komen?

Er ligt al een drempel op 50 meter voor de brug. Ook werkt de brug zelf als poort.

Waarom kan er geen fietssuggestiestrook komen als bewoners dat wel willen?

Een fietssuggestiestrook levert schijnveiligheid op voor de fietser. De fietser denkt namelijk een apart rijvlak op de weg te hebben, maar dit is niet het geval. Autoverkeer mag ook van de strook gebruik maken. Dit wordt daarom niet toegepast en is niet gebruikelijk bij een 30 kilometer per uur weg, of erftoegangsweg.

Kunnen er flitspalen op de Kortsteekterweg komen om de snelheid op het hele stuk te verlagen?

Dit valt niet binnen het project. Voor flitspalen zijn er uitgebreide procedures. Ook worden flitspalen bijna nooit op dit soort wegen geplaatst.

Kunnen de fietsers achter de versmalling langsfietsen, in plaats van samen met de auto’s tussen de versmalling door? (Bij de komgrens aan de westkant)

Er is niet voldoende ruimte op dit gedeelte om dit mogelijk te maken. Het is ook niet veiliger, omdat de fietser daarna weer tussen de auto’s gedwongen wordt.

Komen er 2 extra parkeervakken in de beplantingslaag naast de 8 al ingetekende parkeerplaatsen?

Dit is nadelig voor het jaagpad, maar is een optie als deze vakken nodig zijn (dit gaat ten koste van het groen)

Op het bankje achter de 8 ingetekende parkeerplaatsen kun je niet normaal zitten door de stekelhaag. Kan dit aangepast worden?

De bankjes komen terug aan het jaagpad. De bankjes komen aan het water te staan en kijken uit op het water De bestaande bankjes bij de stekelhaag komen niet terug.

Komt er een extra boom aan de overkant van nummer 43 zoals er nu ingetekend is? 

Bestaande bomen die nog gezond zijn en ongeveer 15 jaar mee kunnen, laten we staan.

Waarom komt er een rij van 3 en rij van 5 parkeerplaatsen bij nummer 15 en 17? 

Aanvulling: kan er een rij van 3 en rij van 6 parkeerplaatsen komen? Kan ook de rij van 5 parkeerplaatsen omgedraaid worden, zodat het parkeervak vanaf de andere kant ingereden wordt? 

Er zit een hoogteverschil tussen de rijweg/haaks parkeren aan de rijweg en de extra parkeervakken die we op het achterliggende stuk weiland willen realiseren. Het opvangen van het hoogteverschil kan alleen door het plaatsen van een damwand met gevaarlijk hoge valranden en/of hekwerken om dit te voorkomen. Daarnaast zijn de kosten hiervoor zeer hoog. Een haag aan de rijwegzijde blokkeert daarnaast het overzicht op deze “parkeer” in- en uitrit, wat voor onveilige situaties zorgt. Het aantal parkeerplaatsen van in totaal 8 is het maximum wat we op deze plek kwijt kunnen.

Is de voorrangssituatie van de Ziendeweg naar de Lindenhovestraat veilig? Kunnen er haaientanden geplaatst worden?

De Ziendeweg is voor gemotoriseerd verkeer (zonder vergunning voor aanliggende bewoners) afgesloten. Hierdoor is er veel minder gemotoriseerd verkeer op de Ziendeweg. Op de Ziendeweg komt een poortconstructie (een versmalling van de weg, waardoor de bestuurder moet afremmen om het poortje door te kunnen). Door de poortconstructie weet het verkeer dat het met een snelheid van 30 kilometer per uur mag rijden. Een van de kenmerken van het Duurzaam Veilig-princpe van het instituut wetenschappelijk onderzoek voor verkeersveiligheid zijn minder wegmarkeringen en regelingen. Teveel van dit soort maatregelen leveren verwarring op. Dit is de reden waarom wij geen haaientanden op de weg aanbrengen. Verkeer van de Buitenkerk naar de Lindenhovestraat rijdt niet zomaar meer door, maar moet de snelheid aanpassen voor het verkeer dat van rechts komt (zoals fietsers). Ook komt er een poortconstructie voorbij de brug van de Ziende. Deze nieuwe poortconstructies zijn veel beter zichtbaar voor het verkeer dan de huidige poort die in de bocht van de Lindenhovestraat ligt. De kruising krijgt ook een verkeersplateau met afwijkende bestrating wat ervoor zorgt dat het verkeer zijn snelheid verlaagt. Deze aanpassingen geven een duidelijk beeld dat men de bebouwde kom binnen rijdt en dus moet opletten en rekening moet houden met fietsers en voetgangers.

Hoe is de snelheidsverlaging van de Ziendeweg en de Lindenhovestraat georganiseerd? 

Het verkeer wat van de Ziendeweg af komt, komt door een poortconstructie (een versmalling van de weg, waardoor de bestuurder moet afremmen om het poortje door te kunnen) die de overgang van 60 naar 30 kilometer per uur aangeeft.
Op dit moment ligt de komgrens (overgang van 60 naar 30 kilometer per uur) bij de Lindenhovestraat. Deze komgrens verschuiven we naar de Ziendeweg en we maken een nieuwe poortconstructie net voorbij de brug van de Ziende. Deze nieuwe ‘poortconstructies’ zijn veel beter zichtbaar voor het verkeer als de huidige poort die in een bocht van de Lindenhovestraat ligt. Naast een lagere aanrijdsnelheid krijgt de kruising een verkeersplateau met afwijkende bestrating wat ervoor zorgt dat het verkeer zijn snelheid verlaagt. Deze aanpassingen geven een duidelijk beeld dat men de bebouwde kom binnen rijdt en dus moet opletten en rekening moet houden met fietsers en voetgangers.

Kunnen er lage lantaarnpalen geplaatst worden net zoals in het dorp?

De afdeling beheer geeft geen toestemming voor lantaarns zoals degenen in het dorp. De hoogte van de lantaarnpalen wordt 6 meter in plaats van de huidige 8 meter.

Kan de parkeersituatie voor de gevel van nummer 59 blijven zoals het nu is?  

Helaas is het niet mogelijk hier persoonlijke voorkeur te geven in verband met parkeerdruk. Dit was een wens van de klankbordgroep en blijkt uit de parkeertellingen ook nodig te zijn.