Herinrichting Lindenhovestraat

We verhogen een deel van de Lindenhovestraat en richten de straat opnieuw in.

Het Hoogheemraadschap start in 2023 met het versterken van de dijk van onder andere de Lindenhovestraat. We hogen de Lindenhovestraat op, om overstromingen te voorkomen.

Planning

  • 17 januari 2023: Tijdens bewonersavond laten we de plannen zien voor de Lindenhovestraat
  • Februari – juli 2023: Samen met een groep bewoners (klankbordgroep) maken we het ontwerp
  • September 2023: Presentatie van het ontwerp aan alle bewoners
  • Oktober 2023 – maart 2024: Het projectteam werkt het ontwerp technisch uit
  • Februari – maart 2024: Aanbesteding, waarbij een aannemer opdracht krijgt voor de werkzaamheden
  • Maart 2024 – december 2024: We bepalen samen met bewoners en gebruikers wanneer we gaan starten met de werkzaamheden

Waar wordt er gewerkt

De werkzaamheden vinden plaats in de hele Lindenhovestraat.

Wat gaat er gebeuren

We doen dit project samen met een groep bewoners. Samen maken we het ontwerp voor de Lindenhovestraat.
De inrichting van de Lindenhovestraat moet voldoen aan de eisen van het waterschap. Daarom verhogen we een deel van de Lindenhovestraat. Ook bekijken we samen met bewoners naar het ontwerp voor bijvoorbeeld:

  • Veiligheid (met name voor fietsers) door snelheid te verlagen
  • Parkeergelegenheid
  • Groen

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project, stuur een e-mail naar omib@alphenaandenrijn.nl.