Vandaag zijn de balies in het gemeentehuis gesloten. Dit komt door werkzaamheden aan de computersystemen van Burgerzaken. Dinsdag 28 juni staan we weer voor u klaar. 

Gerard van As

Gerard van As (Nieuw Elan) is als wethouder verantwoordelijk voor: 

  • Ruimtelijke ontwikkeling
  • Omgevingsvisie
  • Wonen
  • Bouwen (projecten)
  • Gemeentelijk vastgoed
  • Economische zaken
  • Evenementen
  • Alphen Marketing

Contact

E-mail: gvanas@alphenaandenrijn.nl   

Secretaresse

Mirelle Jacobs

E-mail: mjacobs@alphenaandenrijn.nl

Telefoon: 0172 - 465 620

Adviseur en woordvoering

Karin Bekker

E-mail: persvragen@alphenaandenrijn.nl 

Telefoon: 0172 – 465406

Nevenfuncties

Functies (betaald)

Geen.

Functies (onbetaald)

Deelname portefeuillehoudersoverleg Economie en Leefomgeving in Samenwerkingsverband Holland Rijnland

  • qualitate qua-functie: ja

 

Bedragen zijn bruto, volgens de Wet Normering topinkomen, inclusief reis- verblijfkosten en overige kosten.

Een qualitate qua-functie is een functie die vanuit een raadslidmaatschap, wethoudersambt of het burgemeesterambt wordt vervuld.