Gerard van As

Gerard van As (Nieuw Elan) is als wethouder verantwoordelijk voor: 

 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Omgevingsvisie
 • Wonen
 • Bouwen (projecten)
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Economische zaken
 • Evenementen
 • Alphen Marketing

Contact

E-mail:
gvanas@alphenaandenrijn.nl   

Secretaresse

Mirelle Jacobs

E-mail:
mjacobs@alphenaandenrijn.nl

Telefoon: 0172 - 465 620

Adviseur en woordvoering

Karin Bekker

E-mail:
persvragen@alphenaandenrijn.nl 

Telefoon: 0172 – 465 406

Nevenfuncties

Nevenfuncties kunnen betaald en onbetaald zijn. Bij betaalde functies zijn de bedragen bruto. Volgens de Wet Normering topinkomen, inclusief reis- verblijfkosten en overige kosten.

Een qualitate qua-functie is een functie die vanuit een raadslidmaatschap, wethoudersambt of het burgemeesterambt wordt vervuld.

Betaalde functies:

Geen.

Onbetaalde functies:

 • Deelname portefeuillehoudersoverleg Economie en Leefomgeving in Samenwerkingsverband Holland Rijnland.
  • Qualitate qua-functie: ja