Gert Jan Schotanus

Gert Jan Schotanus is als wethouder verantwoordelijk voor: 

 • Gebiedsgericht werken en denken
 • Wijken en kernen
 • Onderwijs en kinderopvang
 • Sport
 • Preventie
 • Multifunctionele accommodaties (MFA’s)
 • Dierenwelzijn en kinderboerderijen
 • Vergunningen (behalve drank- en horecawet en evenementen)

Contact

E-mail:
gschotanus@alphenaandenrijn.nl

Twitter: @schotanus01

Secretaresse

Monique Kolle

E-mail:
mkolle@alphenaandenrijn.nl

Telefoon: 0172 – 465 205

Adviseur en woordvoering

Carola Visser

E-mail:
persvragen@alphenaandenrijn.nl 

Telefoon: 0172 – 465 406

Nevenfuncties

Nevenfuncties kunnen betaald en onbetaald zijn. Bij betaalde functies zijn de bedragen bruto. Volgens de Wet Normering topinkomen, inclusief reis- verblijfkosten en overige kosten.

Een qualitate qua-functie is een functie die vanuit een raadslidmaatschap, wethoudersambt of het burgemeesterambt wordt vervuld.

Betaalde functies:

 • Reservist bij de Koninklijke Marechaussee
  • Qualitate qua-functie

Onbetaalde functies:

 • Lid Algemeen bestuur HECHT/voormalig RDOG Hollands Midden
  • Qualitate qua-functie: ja
 • Deelname portefeuillehoudersoverleg Maatschappij in Samenwerkingsverband Holland Rijnland
  • Qualitate qua-functie: ja
 • Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland, plaatsvervangend bestuurslid
  • Qualitate qua-functie: ja