Vandaag zijn de balies in het gemeentehuis gesloten. Dit komt door werkzaamheden aan de computersystemen van Burgerzaken. Dinsdag 28 juni staan we weer voor u klaar. 

Gert Jan Schotanus

Gert Jan Schotanus is als wethouder verantwoordelijk voor: 

 • Gebiedsgericht werken en denken
 • Wijken en kernen
 • Onderwijs en kinderopvang
 • Sport
 • Preventie
 • Multifunctionele accommodaties (MFA’s)
 • Dierenwelzijn en kinderboerderijen
 • Vergunningen (behalve drank- en horecawet en evenementen)

Contact

E-mail: gschotanus@alphenaandenrijn.nl

Twitter: @schotanus01

Secretaresse

Margriet Roskam

E-mail: mroskam@alphenaandenrijn.nl

Telefoon: (0172) 465202

Adviseur en woordvoering

Carola Visser

E-mail: persvragen@alphenaandenrijn.nl 

Telefoon: 0172 – 465406

Nevenfuncties

Functies (betaald)

Reservist bij de Koninklijke Marechaussee

 • qualitate qua-functie: nee

Functies (onbetaald)

Lid Algemeen bestuur HECHT/voormalig RDOG Hollands Midden 

 • qualitate qua-functie: ja

Deelname portefeuillehoudersoverleg Maatschappij in Samenwerkingsverband Holland Rijnland

 • qualitate qua-functie: ja

 

Bedragen zijn bruto, volgens de Wet Normering topinkomen, inclusief reis- verblijfkosten en overige kosten.

Een qualitate qua-functie is een functie die vanuit een raadslidmaatschap, wethoudersambt of het burgemeesterambt wordt vervuld.