Gert van den Ham

Gert van den Ham (D66) is als wethouder verantwoordelijk voor: 

 • Financiën
 • Gemeentelijke organisatie 
 • Duurzaamheid
 • Energie- en warmtetransitie
 • Hbo-onderwijs
 • Informatisering en automatisering
 • Publiekscommunicatie
 • Integratie

Contact

E-mail:
gvandenham@alphenaandenrijn.nl

Secretaresse

Wilma Laros

E-mail:
wlaros@alphenaandenrijn.nl

Telefoon: 0172 – 465 051

Adviseur en woordvoering

Inge Cappendijk

E-mail:
persvragen@alphenaandenrijn.nl 

Telefoon: 0172 – 465 406

Nevenfuncties

Nevenfuncties kunnen betaald en onbetaald zijn. Bij betaalde functies zijn de bedragen bruto. Volgens de Wet Normering topinkomen, inclusief reis- verblijfkosten en overige kosten.

Een qualitate qua-functie is een functie die vanuit een raadslidmaatschap, wethoudersambt of het burgemeesterambt wordt vervuld.

Betaalde functies:

Geen.

Onbetaalde functies: 

 • Voorzitter Rotary Alphen-Woubrugge.
  • Qualitate qua-functie: nee