Liesbeth Spies

Liesbeth Spies is de burgemeester van Alphen aan den Rijn en verantwoordelijk voor:

 • Openbare orde
 • Veiligheid en handhaving
 • Integriteit
 • Dienstverlening

Contact

E-mail:
burgemeester@alphenaandenrijn.nl

Secretaresse

Germa Kuper - Visser

E-mail:
gkuper@alphenaandenrijn.nl

Telefoon: 0172 - 465 540

Adviseur en woordvoering

Samantha Zohlandt 

E-mail:
persvragen@alphenaandenrijn.nl 

Telefoon: 0172 – 465 406

Nevenfuncties

Nevenfuncties kunnen betaald en onbetaald zijn. Bij betaalde functies zijn de bedragen bruto. Volgens de Wet Normering topinkomen, inclusief reis- verblijfkosten en overige kosten.

Een qualitate qua-functie is een functie die vanuit een raadslidmaatschap, wethoudersambt of het burgemeesterambt wordt vervuld.

Betaalde functies:

 • Voorzitter Raad van Toezicht Reclassering Nederland.
  • Vergoeding: € 15.000
  • Vergaderingen per jaar: 5
  • Qualitate qua-functie: nee

Onbetaalde functies

 • Lid DB en AB Veiligheidsregio Hollands Midden.
  • Qualitate qua-functie: ja
 • Lid Economische Programmaraad Zuidvleugel.
  • Qualitate qua-functie: ja
 • Lid DB en AB Holland Rijnland
  • Qualitate qua-functie: ja
 • Voorzitter bestuur Nederlands Genootschap van Burgemeesters.
  • Qualitate qua-functie: ja
 • Lid bestuur Stichting Carnegie Heldenfonds.
  • Vergaderingen per jaar: 4
  • Qualitate qua-functie: ​nee
 • Lid bestuur VNG, voorzitter commissie Bestuur en Veiligheid
  • Qualitate qua-functie: ja