Relus Breeuwsma

Relus Breeuwsma (CDA) is wethouder en verantwoordelijk voor:

  • Afval
  • Natuur en milieu 
  • Buitengebied
  • Verkeer en vervoer
  • Mobiliteit: infrastructuur, vaarwegbeheer en parkeren
  • Openbare ruimte
  • Recreatie en toerisme

Contact

E-mail:
rbreeuwsma@alphenaandenrijn.nl

Secretaresse

Germa Kuper - Visser

E-mail:
gkuper@alphenaandenrijn.nl

Telefoon: 0172 - 465 540

Adviseur en woordvoering

Samantha Zohlandt en Natalia Portegies

E-mail:
persvragen@alphenaandenrijn.nl 

Telefoon: 0172 – 465 406

Nevenfuncties

Nevenfuncties kunnen betaald en onbetaald zijn. Bij betaalde functies zijn de bedragen bruto. Volgens de Wet Normering topinkomen, inclusief reis- verblijfkosten en overige kosten.

Een qualitate qua-functie is een functie die vanuit een raadslidmaatschap, wethoudersambt of het burgemeesterambt wordt vervuld.

Betaalde functies:

Geen.

Onbetaalde functies:

  • Voorzitter HRM-netwerk CDA 
    • ​​​Qualitate qua-functie: nee