Cultuurhistorische waardenkaart

De cultuurhistorische waardenkaart is een overzicht van al het lokale erfgoed boven de grond in Alphen aan den Rijn. De kaart laat ontwikkelingen in de geschiedenis zien van:

  • waardevolle landschappen en landschapselementen
  • de gebouwde objecten
  • stedenbouwkundige deelgebieden die een cultuurhistorische waarde bezitten

De kaart is onderverdeeld in de thema's:

  • stedenbouw
  • waterstaten
  • sierteelt
  • oorlog en defensie
  • buitenhuizen
  • industrie

De kaart werkt het beste op een groter scherm en is minder geschikt voor gebruik op een mobiele telefoon.

Naar de cultuurhistorische waardenkaart »

Bescherming cultuurhistorische waarden

De cultuurhistorische waardenkaart is onderdeel van het cultuurhistorisch beleid. We stellen daarin vast hoe de ruimte in onze gemeente ingedeeld is. Dit noemen we planologische borging. De kaart biedt ook inspiratie bieden voor recreatie, erfgoededucatie en PR-marketingstrategieën. De cultuurhistorische waarden zijn beschermd via het paraplubestemmingsplan Cultuurhistorie.