Erfgoedcommissie

De erfgoedcommissie adviseert op verzoek of uit eigen beweging aan burgemeester en wethouders. Haar taken zijn:

  • advies over subsidieaanvragen bij het Erfgoedfonds. Deze subsidie is bedoeld voor beleving van erfgoed.
  • advies over immaterieel erfgoed, zoals over de erkenning van gemeentelijke immaterieel erfgoed en het bijschrijven in het gemeentelijke erfgoedregister.
  • verzorgen van de verbinding met de Alphense samenleving. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het organiseren van een najaarsbijeenkomst.

De commissie vergadert maandelijks.

Heeft u een vraag voor de leden van de erfgoedcommissie? Stuur dan een e-mail: erfgoedcommissie@alphenaandenrijn.nl.