Erfgoedcommissie

De erfgoedcommissie adviseert op verzoek of uit eigen beweging aan burgemeester en wethouders over:

  • aanwijzing van gemeentelijke monumenten, stads- en dorpsgezichten, gemeentelijke archeologische monumenten, cultuurgoederen en verzamelingen
  • erkenning van gemeentelijke immaterieel erfgoed
  • bevordering en herstel van rijks- en gemeentelijk beschermd erfgoed
  • cultuurhistorische analyses en effectrapportages voor gebieden, die (ingrijpende) wijzigingen in de ruimtelijke ordeningsstructuur ondergaan
  • subsidieaanvragen bij het Erfgoedfonds
  • ontwikkeling van een integraal erfgoedbeleid, en
  • aangelegenheden die van belang kunnen zijn cultureel erfgoed in brede zin van het woord.

De commissie vergadert maandelijks.

Heeft u een vraag voor de erfgoedcommissie? Stuur dan een e-mail: erfgoedcommissie@alphenaandenrijn.nl.