Landschapsbiografie

In de landschapsbiografie wordt een koppeling gelegd tussen de verhalen uit het verleden, het landschap van nu en de opgaven voor de toekomst. De landschapsbiografie beschrijft de kernkwaliteiten van de gemeente.

Kwaliteiten die bepalend zijn voor de eigenheid van de gemeente en die inwoners verbindt en trots maakt. Dit zijn ook de kwaliteiten die in het jaar 2050 nog altijd tekenend moeten zijn voor de gemeente. Naast kennis over archeologie en cultuurhistorie is in de landschapsbiografie ook aandacht voor de ruimte, sociaal-economische, culturele en bestuurlijke aspecten van de geschiedenis.

Het landschap van en rond Alphen aan den Rijn is continu in verandering. Zo is het buitengebied al lang niet meer uitsluitend agrarisch productiegebied voor de dorpen, het is ook uitloop- en uitrengebied, recreatiegebied en habitat voor tal van plant- en diersoorten. Het is in toenemende mate energieleverancier maar ook koelmotor van en regenton voor de gemeente. In de gemeente hebben we te maken met verdichting, toename van hitte en problemen met waterafvoer die vragen om aanpassingen in de openbare ruimte.

De opgave is de veranderingen dusdanig te geleiden dat kwaliteiten behouden blijven, knelpunten tot een oplossing worden gebracht en waar mogelijk duurzaam nieuwe kwaliteit wordt toegevoegd, en dat alles zodanig dat het landschap zijn verhaal kan blijven vertellen.

De landschapsbiografie is bedoeld als basis voor de gemeentelijke omgevingsvisie, maar is ook waardevol voor andere projecten in de gemeente, bijvoorbeeld bij (her)inrichting van wijken en kernen.

Meer informatie vindt u op de website van Landschap en stad.