Aangifte levenloos geboren kind

Is uw kind levenloos geboren na een zwangerschap van 24 weken of langer? U doet hiervan aangifte in de gemeente waar de geboorte plaatsvond. Bij een zwangerschap korter dan 24 weken is het niet verplicht om aangifte te doen, maar mag wel.

Maak voordat u langskomt eerst telefonisch een afspraak via 14 0172.

U neemt mee naar de afspraak:

  • geldig legitimatiebewijs
  • verklaring van arts of verloskundige over het overlijden van uw kind
  • doktersverklaring of verklaring van bevalling bij een zwangerschap korter dan 24 weken
  • trouwboekje of partnerschapsboekje als u de geboorte of het overlijden hierin wilt laten bijschrijven
  • eventueel een akte van erkenning als er geen huwelijk of partnerschap is

Wie mag aangifte doen:

  • vader of moeder
  • iemand anders die bij de bevalling aanwezig was
  • medewerker van het ziekenhuis of uitvaartverzorger

Als uw kind kort heeft geleefd

Als uw kind binnen 3 dagen na de geboorte is overleden, doet u:

  • geboorteaangifte in de gemeente waar uw kind is geboren
  • overlijdensaangifte in de gemeente waar uw kind is overleden

Begraven of cremeren

Na een zwangerschap van 24 weken of langer bent u verplicht om een levenloos geboren kind te begraven of te cremeren.

Registratie levenloos geboren kind

Als uw kind levenloos geboren is of kort heeft geleefd, kunt u bij de gemeente een verzoek indienen uw kind op te laten nemen in de Basisregistratie Personen (BRP). Het kind wordt daarmee geregistreerd als uw kind. Dit is ook mogelijk voor kinderen die in het verleden zijn geboren.

Lees meer over Registratie levenloos geboren kind.