Achternaam kind kiezen

Bij de geboorte van uw 1e kind kunt u kiezen of uw kind uw eigen achternaam of die van uw partner krijgt. Alle kinderen die u daarna samen krijgt, krijgen automatisch dezelfde achternaam als het 1e kind.

U regelt de naamkeuze bij de gemeente. U kiest de naam vóór de geboorte, bij de geboorteaangifte, bij erkenning of bij adoptie. U en uw partner moeten beiden langskomen. Maak een afspraak voordat u langskomt.

Voorwaarden

U bent getrouwd

Het kind krijgt automatisch de achternaam van de vader. Wilt u dat uw kind de achternaam van de moeder krijgt, dan wordt er een akte van naamskeuze opgemaakt voor de geboorte van uw kind.

U bent niet getrouwd

Het kind krijgt automatisch de achternaam van de moeder. Wilt u dat uw kind de achternaam van de andere ouder krijgt, dan moet de andere ouder eerst het kind erkennen. De keuze van de naam wordt in de erkenningsakte opgenomen. Gaat u later toch trouwen dan kunt u alsnog de naam van de andere ouder kiezen.

Is uw kind in buitenland geboren

U kunt binnen 2 jaar na de geboorte de achternaam van uw kind kiezen. Neem eerst contact op met de gemeente via 14 0172.

Aanvraag

Maak een afspraak via 14 0172. Als u naar de afspraak komt, neem dan een geldig legitimatiebewijs mee. U betaalt geen kosten voor het kiezen van een achterrnaam.

Dubbele achternaam kind kiezen vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 kunt u een dubbele achternaam kiezen voor uw kind. Voorwaarde is dat uw kind vanaf de geboorte of erkenning de Nederlandse nationaliteit heeft. U kunt kiezen voor de achternaam van de moeder of die van de andere ouder of voor een combinatie van deze 2 achternamen.
Ook is het vanaf 1 januari 2024 mogelijk om te kiezen voor een geslachtsnaam volgens een ander recht. Dat kan alleen als het kind naast de Nederlandse nationaliteit ook een andere nationaliteit heeft.

Overgangsregeling

Er komt eerst een overgangsregeling. Deze regeling bepaalt dat kinderen (eerstgeborene) die op of na 1 januari 2016 zijn geboren, alsnog een dubbele achternaam kunnen krijgen. Voor een achternaam volgens ander recht is geen overgangsregeling. Als u kiest voor een dubbele achternaam dan betaalt u hier kosten voor. Het is nog niet bekend wat de kosten zijn.

Meer informatie 

Zie Rijksoverheid.nl voor meer informatie over de dubbele achternaam.