Achternaam kind kiezen

Bij de geboorte van uw 1e kind kunt u kiezen of uw kind:

 • uw eigen achternaam krijgt
 • die van uw partner krijgt
 • een dubbele achternaam krijgt

Alle kinderen die u daarna samen krijgt, krijgen automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind.

U regelt de naamkeuze bij de gemeente. U kiest de naam:

 • vóór de geboorte
 • bij de geboorteaangifte
 • bij erkenning
 • bij adoptie

U en uw partner moeten allebei langskomen. De naamskeuze kunt u niet aanvragen met een schriftelijke toestemming. Maak eerst een afspraak voordat u langskomt.

Meer informatie over het kiezen van de achternaam leest u op Rijksoverheid.nl.

Kosten

Geen

U betaalt wel kosten als uw oudste kind op (of na) 2016 is geboren:

 • € 75 voor het eerste kind
 • € 50 voor elk volgend kind

Zie kopje: Uw oudste kind is op (of na) 1 januari 2016 geboren.

Aanvraag

Maak een afspraak via 14 0172.

Als u naar de afspraak komt, neem dan allebei een geldig legitimatiebewijs mee. 

Hoe werkt het

U bent getrouwd

Het kind krijgt automatisch de achternaam van de vader. Wilt u dat uw kind de achternaam van de moeder krijgt of een dubbele achternaam? Dan maken we een akte van naamskeuze op. Dit kunnen we op de volgende momenten doen: 

 • voor de geboorte van uw kind of
 • op het moment dat u de geboorteaangifte doet.

Beide ouders moeten persoonlijk bij de balie komen.

U bent niet getrouwd

Het kind krijgt automatisch de achternaam van de moeder. Wilt u dat uw kind de achternaam van de andere ouder krijgt of een dubbele achternaam, dan moet de andere ouder eerst het kind erkennen. De keuze van de naam wordt in de erkenningsakte opgenomen. Gaat u later toch trouwen dan kunt u opnieuw een naamskeuze doen voor de achternaam van uw kind.

Uw kind is in buitenland geboren

U kunt binnen 2 jaar na de geboorte de achternaam van uw kind kiezen. Neem hiervoor eerst contact op met de gemeente via 14 0172.

Uw kind heeft naast de Nederlandse nationaliteit ook een andere nationaliteit

Vanaf 1 januari 2024 kunt u voor uw kind ook voor een geslachtsnaam volgens het recht van een ander land kiezen. Dat kan alleen als het kind de Nederlandse nationaliteit heeft en ook een andere nationaliteit heeft

Uw oudste kind is op (of na) 1 januari 2016 geboren

Als uw oudste kind op (of na) 1 januari 2016 is geboren, dan kunt u gebruik maken van een overgangsregeling. U kunt dan vanaf 1 januari 2024 alsnog voor een gecombineerde achternaam kiezen. U kiest samen welke namen u doorgeeft en in welke volgorde. De gekozen naam geldt voor alle uw volgende kinderen die u samen krijgt. De overgangsregeling geldt tot en met 31 december 2024.

Kosten naamskeuze dubbele achternaam voor kinderen geboren tussen 1 januari 2016 en 1 januari 2024.

Kosten

 • €75 voor het eerste kind
 • €50 voor elk volgend kind
U heeft uw kind in 2023 erkend en wil na de geboorte in 2024 kiezen voor een dubbele achternaam

Dat kan. Dit geeft u dan door bij de geboorteaangifte. Dit kan alleen als het om uw eerste kind gaat. U betaalt hiervoor geen kosten.