Ouderlijk gezag regelen

Als u ouderlijk gezag heeft over een minderjarig kind, bent u ver­ant­woor­de­lijk voor de ver­zor­ging en op­voe­ding van het kind. U neemt beslissingen voor en over het kind.

Het kan gaan om:

Getrouwd of geregistreerd partnerschap

Bent u getrouwd en is uw kind binnen het huwelijk of partnerschap geboren? Dan heeft u allebei automatisch het ouderlijk gezag. Dit geldt ook als de duomoeder het kind nog niet heeft erkend of geadopteerd.

Ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap

Het (ongeboren) kind vóór 1 januari 2023 erkennen

U bent vader of duomoeder het (ongeboren) kind en erkent het kind. En u bent niet getrouwd of u heeft geen geregistreerd partnerschap met de moeder? Dan heeft alleen de moeder automatisch het gezag over het kind (als het geboren is). Zij moet dan wel meerderjarig zijn en niet onder curatele staan.

Nadat het kind erkend (en geboren) is, kunt u het gezamenlijk gezag voor moeder en erkenner aanvragen. U doet dit bij de rechtbank.

Het (ongeboren) kind na 1 januari 2023 erkennen

Vanaf 1 januari 2023 wordt het gezag meteen bij de erkenning geregeld. Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan vertelt u bij de erkenning hoe u het gezag over het (ongeboren) kind wilt regelen. 

  • U kunt ervoor kiezen dat de moeder en de erkenner automatisch allebei het gezag over het kind hebben.
  • Wilt u beiden dat alleen de moeder het gezag heeft? Dan wordt er bij de erkenning vastgelegd dat alleen de moeder het gezag over het kind heeft.

U hoeft hiervoor dus niets bij de rechtbank te regelen.