Afstand doen van recht op gedenkplaatje

Voor een gedenkplaatje op een gemeentelijke begraafplaats betaalt u recht. Wilt u na het aflopen van de termijn het recht niet verlengen dan kunt u afstand doen van het recht.

Kosten

Geen.

Aanvraag

U logt in via DigiD.

Vermeld op uw aanvraag:

  • naam van de begraafplaats
  • nummer gedenkplaatje
  • of u het gedenkplaatje zelf ophaalt (meer informatie ontvangt u per brief)
  • of u toestemming geeft het gedenkplaatje te laten verwijderen en vernietigen

Afstand doen van recht op gedenkplaatje »  

U ontvangt binnen 2 weken de bevestiging.