Akte burgerlijke stand

Heeft u een bewijs nodig van bijvoorbeeld uw geboorte, huwelijk of echtscheiding? Dan vraagt u een afschrift uit de burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond. Als dit in een andere gemeente heeft plaatsgevonden, dan vraagt u het afschrift op bij die gemeente. 

Weet u niet meer in welke gemeente dit was? Kijk hiervoor op mijnoverheid.nl.

De akte is in het Nederlands opgemaakt. Voor sommige landen heeft u een vertaling van de akte nodig. U betaalt hiervoor een extra bedrag.

Voor de volgende aktes kunt u een uittreksel opvragen:

 • Geboorteakte
 • Huwelijksakte
 • Partnerregistratie
 • Akte beëindiging partnerschap
 • Echtscheidingsakte
 • Overlijdensakte

Een afschrift van een akte van de burgerlijke stand is een kopie van de akte. Het afschrift bevat een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. De volgende personen kunnen een afschrift aanvragen:

 • uzelf
 • een gemachtigde
 • iemand met een ‘gerechtvaardigd belang’ (zoals een gerechtelijke procedure)

Om een afschrift aan te vragen, heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig. U vraagt het afschrift aan bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. Dat geldt ook als u daarna bent verhuisd of geëmigreerd.

U kunt voor iemand anders een akte burgerlijke stand aanvragen als u:

 • het (klein)kind of de (groot)ouder bent (dus geen broer of zus)
 • een erfgenaam bent
 • de echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner bent
 • de wettelijk vertegenwoordiger bent
 • de akte nodig heeft voor een gerechtelijke procedure
 • de akte nodig heeft voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap

Behoort u niet tot 1 van de bovengenoemde categorieën, dan heeft u schriftelijke toestemming nodig (een schriftelijke machtiging). Dit formulier moet zijn ondertekend door degene voor wie u het document opvraagt. Voeg dit document samen met een kopie van uw identiteitsbewijs toe als bijlage bij uw digitale aanvraag. Of neem het mee bij uw aanvraag aan de balie.

€ 16,60

€ 16,60 extra als u een vertaling van de akte aanvraagt voor de (EU-)landen:

 • Cyprus
 • Denemarken
 • Finland
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Ierland
 • Letland
 • Malta
 • Slowakije,
 • Tsjechië
 • Zweden.

U ontvangt hiervoor een aanvullende factuur. Wij nemen dan contact met u op.

U betaalt voor de aanvraag van de akte. Vraagt u een akte in de verkeerde gemeente aan? Bijvoorbeeld bij ons in Alphen aan den Rijn, maar wij hebben de akte niet? Dan kunt u uw geld niet terugvragen. Wij maken namelijk kosten om uw gegevens op te zoeken. Zorg daarom dat u van tevoren weet of wij de akte voor u hebben.

U logt in met DigiD en betaalt met iDEAL.

Akte burgerlijke stand aanvragen »

U ontvangt de akte binnen enkele dagen per post. 

Geen DigiD? Kom dan naar de balie of vraag het schriftelijk aan via Aanvraagformulier Akte burgerlijke stand (Pdf).

Maak voordat u langskomt online een afspraak.