Voornemen huwelijk of partnerschap melden

Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan meldt u dit bij de gemeente waar u wilt trouwen. U doet de melding nadat de gemeente de gereserveerde huwelijksdatum per e-mail aan u heeft bevestigd.

Voorwaarden

 • U heeft de trouwdatum- en locatie gereserveerd
 • U geeft de melding maximaal 1 jaar en minimaal 2 weken voor de datum van de ceremonie door. Wij adviseren om tenminste 6 weken voor het huwelijk of partnerschap uw voornemen te melden. Zo heeft u voldoende tijd om documenten aan te leveren of wijzigingen door te geven
 • U bent allebei 18 jaar of ouder
 • U bent allebei ongehuwd
 • U bent geen bloedverwant in de eerste, tweede, derde of vierde graad. Bent u broer(s) of zus(sen) door adoptie of erkenning? Dan kunt u mogelijk toestemming krijgen om met elkaar te trouwen. Dit heet huwelijksdispensatie. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.
 • Staat u onder curatele, dan heeft u eerst toestemming nodig van de curator of van de kantonrechter. Neemt u hierover contact op met de gemeente.

Kosten

Geen.

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

 • Zaaknummer. Deze heeft u ontvangen na het reserveren van de trouwdatum
 • Datum huwelijk of partnerschap
 • Nationaliteit
 • Huidige burgerlijke staat
 • Indien van toepassing: gegevens eerder(e) huwelijk(en) of partnerschap(pen)
 • Voor- en achternaam aanstaande partner
 • Voor- en achternaam ouders
 • Indien van toepassing: voor- en achternaam, geboortedatum- en plaats kind(eren)
 • Indien van toepassing: of u onder curatele staat

U logt in met DigiD.

Voornemen melden »

Let op: U vult het formulier beiden apart in.