Meldpunt Huurklachten

Huurt u een woning bij een woningcorporatie? Of gaat u daar binnenkort een woning huren? Voor verhuurders gelden regels waar zij zich aan moeten houden. Dit is bedoeld om ongewenst gedrag van verhuurders te voorkomen.

Als uw verhuurder zich niet aan de regels houdt, kunt u dat bij ons melden. Doe uw melding via het online meldingsformulier. 

U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Of u doet de melding anoniem. 

Melding huurklachten »

Voorwaarden

  • U kunt alleen een melding maken over een particuliere huurwoning. 
  • U bent huurder of u bent kandidaat voor een huurwoning. 

Bijzonderheden

In de Wet goed verhuurderschap staan regels waaraan verhuurders en verhuurbemiddelaars zich moeten houden bij de verhuur van woningen en verblijfsruimten. Door deze regels zijn huurders beter beschermd. De regels gaan over:

  • voorkomen en tegengaan van discriminatie en intimidatie
  • vragen van maximaal 2 maanden kale huur aan borg
  • schriftelijk vastleggen van de huurovereenkomst
  • informeren van huurders over rechten en plichten die met hun huurwoning te maken hebben
  • voorkomen van oneerlijke servicekosten
  • speciale regels bij verhuur aan arbeidsmigranten