Riool verstopt of wateroverlast

Als u last heeft van een verstopping in het riool is het (vóór u kosten maakt) belangrijk dat u controleert waar de verstopping zich bevindt:

  • in het openbaar gebied of
  • op uw eigen terrein.

Om de oorzaak te vinden, moet u het ontstoppingsstuk (laten) opgraven. Dat ligt rondom de grens van uw perceel: net op uw grond of de grond van de gemeente.

U belt hiervoor een loodgietersbedrijf of de eigenaar/beheerder van uw woning. De loodgieter kan vaststellen of de verstopping op uw woongebied of op gemeentelijk terrein ligt.

Wateroverlast op straat door een verstopte put of kolk meld u bij de gemeente via telefoonnummer 14 0172 (ook buiten openingstijden belt u dit nummer om een rioolverstopping te melden).

Kosten

  • Is het verstopte riool in uw woning of op eigen terrein? Dan betaalt u zelf de kosten.
  • Bij verstoppingen in de gemeentelijke riolering kunnen alleen kosten worden doorberekend voor het vrijgraven en openen van het ontstoppingsstuk.
  • Kosten worden niet vergoed als u geen melding heeft gedaan bij de gemeente van de verstopping.
  • De gemeente vergoedt geen kosten voor camera-inspecties.
  • Ligt het verstopte riool onder de openbare weg? Wij zorgen ervoor dat de verstopping snel en zonder kosten voor de gebruikers wordt verholpen.

Bijzonderheden

Spoedgeval of gevaarlijke situatie? Bel dan 14 0172, ook na kantoortijden en in het weekend.

Aanvraag

Vermeld bij uw melding:

  • het adres
  • wat er aan de hand is

U kunt foto’s ter verduidelijking meesturen.

Melding doen »