Bodemonderzoek laten uitvoeren

Bodemonderzoek is vaak nodig bij het aanvragen van een milieuvergunning, bouwvergunning of een bestemmingswijziging of voor de waardebepaling van de bodem bij koop/verkoop of huur/verhuur.

Bij een bodemonderzoek wordt onderzocht of de bodem geschikt is voor het gewenste gebruik. Als de bodem niet geschikt is, bijvoorbeeld door vervuiling van de bodem, dan is aanvullend onderzoek en/of een bodemsanering noodzakelijk.

Op de website van Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) vindt u meer informatie over het (laten) uitvoeren van bodemonderzoek.