Regio Deal Bodemdaling Groene Hart

Het Groene Hart heeft een veenbodem en kampt daardoor met een zakkende bodem. Dit komt door zetting en inklinking van veengrond door ontwatering en droogte.

De bodemdaling heeft grote impact vanwege de CO2-uitstoot vanuit het landelijk gebied, het inklinken van agrarische gronden, en de kosten die in het stedelijk gebied miljarden euro's kosten. Daarom zijn er nieuwe invalshoeken nodig voor onder andere het onderhoud van wegen, de agrarische sector en de funderingen van woningen. 

Sinds 2019 is de Regio Deal bodemdaling Groene Hart van start gegaan. Er wordt samen gekeken hoe we kunnen omgaan met bodemdaling. Dit gebeurt door 23 innovatieve experimenten uit te voeren. De partijen investeren gezamenlijk 20 miljoen euro in de Regio Deal bodemdaling.

Wie werken er samen binnen de Regio Deal Bodemdaling:

  • 8 regionale overheden
  • Rijksoverheid
  • Kennisinstellingen
  • Agrarische sector
  • Bewoners en bedrijfsleven

De kennis en oplossingen die in de regio worden verzameld, kunnen ook op andere plaatsen in Nederland en mogelijk internationaal worden toegepast

Meer informatie leest u op www.bodemdalingdebaas.nl.

Problemen aan de fundering van uw huis?

Heeft u door bodemdaling problemen aan de fundering van uw huis? U kunt hiervoor terecht bij het Funderingsloket.