Asielzoekerscentrum (AZC)

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gaat een asielzoekerscentrum (AZC) voor 350 – 400 personen bouwen op bedrijventerrein Hoorn-West. Dit hebben Gemeente Alphen aan den Rijn en het COA in december 2023 samen besloten.

Locatie bekijken op google maps.

De gemeente heeft een bestuursovereenkomst met het COA gemaakt met de volgende uitgangspunten: 

 • Meedoen vanaf dag één
 • Samen en gezond
 • Veiligheid voor vreemdelingen en inwoners 

Deze overeenkomst is nu officieel ondertekend door burgemeester Liesbeth Spies en Milo Schoenmaker, voorzitter van het COA.

Gesprekken

Afgelopen maanden is met veel mensen gesproken over de mogelijke komst van een AZC. Door alle gesprekken is vrij goed duidelijk geworden wat er leeft in de gemeente en hoe mensen tegenover de komst van een AZC staan. Door de gesprekken zijn ook aandachtspunten duidelijk geworden die belangrijk zijn in de verdere uitwerking. Denk bijvoorbeeld aan:

 • zinvolle dagbesteding
 • vluchtelingen wegwijs maken in de Alphense samenleving
 • het behouden van een veilige leefomgeving
 • hoe mensen vanuit verschillende culturen en/of religieuze achtergronden samen wonen en samen leven. 

Klankbordgroep

De gemeente en het COA stellen een klankbordgroep samen. In de klankbordgroep wordt besproken wat er speelt rondom de opvanglocatie en heeft een adviserende en meedenkende rol. De klankbordgroep bestaat uit:

 • bewoners
 • omliggende bedrijven (ook winkeliersvereniging De Baronie)
 • de politie
 • vertegenwoordigers van de gemeente (ambtelijk)
 • het COA (locatiemanager)

De klankbordgroep bespreekt regelmatig de stand van zaken van de relatie tussen de bewoners van de opvanglocatie, de omwonenden en omliggende bedrijven. Hierbij wordt vooral gekeken wat partijen voor elkaar kunnen betekenen. Of, zoals de gemeenteraad heeft meegegeven, een insteek vanuit barmhartigheid. Natuurlijk is er ook ruimte voor het delen van signalen over mogelijke overlast. 

Planning 

De planning is nog niet duidelijk. Zodra deze bekend is, delen we dit met onze inwoners. 

Achtergrond

In maart 2023 hebben de 18 gemeenten van de Veiligheidsregio Hollands Midden afspraken gemaakt voor regionale invulling en ontwikkeling van duurzame asielopvang. De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft ingestemd met een AZC op de locatie Hoorn-West. Eind december 2023 heeft het college een gewogen besluit genomen en een bestuursovereenkomst vastgesteld.