Economische Agenda 2021 - 2025

Een gezonde, sterke en veerkrachtige economie is van groot belang voor onze inwoners, ondernemers en bedrijven. Dit doen wij samen met ondernemers, onderwijs, ondernemersverenigingen en andere maatschappelijke partners. Voor een sterke regionale economie werken wij samen met regionale partners samen. En we zoeken de verbinding op met andere maatschappelijke opgaven, zoals wonen en onderwijs. 

Er zijn 5 thema's die wij verder uitwerken:

  1. Duurzaam & circulair ondernemen
  2. Ruimte voor bedrijvigheid
  3. Arbeidsmarkt
  4. Ondernemersklimaat & innovatie
  5. Vrijetijdseconomie

In de Economische Agenda 2021 - 2025 leest u hoe de gemeente deze thema's de komende jaren aanpakt. Uiteraard samen met lokale en regionale partners.