Evenementenvergunning

U wilt een evenement organiseren. Dat kan bijvoorbeeld een braderie, kermis, optocht, feest of festival, herdenkingsplechtigheid, toertocht of hardloopwedstrijd zijn. Bij deze evenementen is het nodig om hiervan melding te doen of een vergunning aan te vragen.

Melding van een evenement

Een melding is genoeg wanneer het evenement deze voorwaarden heeft:

 • Het aantal bezoekers of deelnemers is maximaal 150 personen
 • Het evenement vindt plaats tussen 09.00 en 23.00 uur
 • Er is geen muziek of geluid te horen vóór 09.00 of na 23.00 uur
 • Er zijn maximaal 5 objecten (zoals een tent, springkussen, bar of plaskruis) met een oppervlakte van maximaal 10m2
 • Het evenement vindt niet plaats op een rijbaan, fietspad, parkeerplaats of op een locatie waar het mogelijk verkeer en/of hulpdiensten in de weg zit
 • Er is altijd een organisator of aanvrager aanwezig
 • U mag geen ballonnen oplaten of uitdelen

Voldoet het evenement aan deze regels? Dan kan u digitaal melding doen van het evenement.

Voldoet het evenement niet aan deze regels? Dan valt het evenement in een andere categorie en zijn er andere voorwaarden.

Verschillende categorieën

Om het risico van incidenten tijdens een evenement in te kunnen schatten, werkt de gemeente met verschillende categorieën evenementen. Er zijn A, B of C-evenementen. Al deze categorieën behandelen we op verschillende manieren. Op basis van de vergunningaanvraag maken we een risicoscan, die een schatting geeft over hoe risicovol een evenement is. Hoewel het een schatting is, beslist de gemeente uiteindelijk in welke risicocategorie het evenement valt. Ons advies is altijd om een melding of vergunningsaanvraag voor een evenement zo vroeg mogelijk te doen. We gebruiken hierbij een tabel met termijnen.

A-evenement

Een A-evenement heeft een relatief laag risico. Het heeft een beperkte invloed op de omgeving en de gevolgen voor het verkeer zijn beperkt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een optreden, een voorstelling op een winkelplein met muziek en/of geluid, een braderie of een wandeltocht. De aanvraag van de vergunning kan digitaal.

U logt in met DigiD of eHerkenning

Vraag de vergunning voor een A-evenement aan »

B- of C-evenement

Een B- of C-evenement brengt een hoger risico met zich mee. De invloed op de samenleving en omgeving is een stuk groter dan bij een A-evenement. Voor een B- of C-evenement is de vergunningsaanvraag uitgebreider. Er moeten bij de aanvraag meer stukken worden toegevoegd:

 • Het verkeersplan, inclusief routes voor het geval van een onverwachte noodsituatie
 • Het veiligheidsplan
 • Het beveiligingsplan (als dit nodig is)
 • Een plattegrond met daarop de bruto- en netto oppervlakte, de vluchtwegen en de routes voor het geval van een onverwachte noodsituatie
 • Het geluidsplan
 • De constructiegegevens
 • Het draaiboek
 • De bewonersbrief

Bij B- of C-evenementen is zorgvuldig vooroverleg met gemeente, politie en brandweer noodzakelijk. Aanmelden is nodig in het jaar voorafgaand aan het evenement vóór 15 oktober. Uiterlijk in december in het jaar voorafgaand aan het evenement hoort u of het geplaatst wordt op de regionale evenementenkalender. Aanmelden van het evenement kan door het sturen van een e-mail naar evenementen@alphenaandenrijn.nl.

Twijfelt u over in welke categorie het evenement valt of over welke stukken u precies moet indienen bij de aanvraag, neemt dan contact op via telefoonnummer 0172 465 498 of stuur een e-mail naar evenementen@alphenaandenrijn.nl.

Na de aanvraag

Wanneer de aanvraag binnen de gestelde termijn is ingediend, beoordelen we of uw aanvraag volledig is. Hierna stellen we vragen aan hulpdiensten en adviseurs. Als er naar aanleiding van deze adviezen nog vragen over zijn, dan nemen wij contact met u op.

Uw aanvraag en verleende vergunning publiceert de gemeente. Belanghebbenden kunnen reageren op het evenement. Mogelijk wordt besloten om het evenement in aangepaste vorm door te laten gaan of in zijn geheel niet door te laten gaan.

Kosten

U betaalt voor het in behandeling nemen van de aanvraag van het evenement. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de grootte van het evenement en de activiteiten die er zijn. Bekijk ook de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024 op Overheid.nl.

Tabel met termijnen

Tabel met termijnen
Risicoklasse Melding of vergunning Aanvraagtermijn voorafgaand aan evenement U ontvangt
Melding melding 3 weken (15 werkdagen) Bevestiging met aandachtspunten
A-evenement vergunning 8 weken Vergunning met voorschriften
B-evenement vergunning 13 weken Vergunning met voorschriften
C-evenement vergunning 13 weken (vooroverleg 6 maanden ervoor) Vergunning met voorschriften